Jeg har i mange år vært en yrkesaktiv småbarnsmor med lokalpolitikk som hobby. Fra oktober 2019 er imidlertid politikk blitt til heltidsjobb, etter at valgresultatet ved Kommunevalget gjorde Høyre til det største partiet – og mange personstemmer fra velgere som hadde tro på oss – var med på å avgjøre Ordførervalget: Høyre fikk ordførervervet og jeg ble dermed Grimstads første kvinnelige ordfører. Sammen med Krf, Sp og Frp (som har varaordførervervet) danner H en flertallskonstellasjon i Grimstad i perioden 2019-2023.

Jeg har tre perioder bak meg som fast medlem i Kommunestyret for Høyre, og har også sittet tre perioder i Teknisk utvalg (første periode som nestleder).

Fra 2015-2019 har jeg vært 1. vararepresentant til Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Kommuneplanutvalget, Valgkomiteen, Forhandlingsutvalget og vararepresentant til KS Fylkesmøte, samt at jeg er representant til KLP valgmøte, nestleder i styret i Grimstad Kulturhus KF og Styreleder i Grimstad Bolig- og Tomteutvikling KF.

Siden jeg i 2007 ble valgt inn som fast kommunestyremedlem for første gang, så har jeg også vært innom flere andre utvalg, representert Grimstad Kommune i eiermøte i Agder Energi og vært styremedlem i Returkraft AS.

Jeg brenner for å gjøre Grimstad til en god kommune å bo i. Vi skal gi våre barn en god oppvekst, gode barnehager og skoler, attraktive fritidstilbud og trygge lokalmiljø. Jeg brenner for å støtte frivilligheten som gjør en formidabel innsats for så mange, og jeg synes det er viktig å støtte opp om alle de lag og foreninger som skaper et variert tilbud til kommunens innbyggere. Det er i mine øyne også viktig at vi har et attraktivt bo- og arbeidsmarked og jeg har gjennom mange år jobbet med arealforvaltning og tilrettelegging for bolig-, fritids og næringsutbygging i kommunen. Dette arbeidet synes jeg er veldig spennende! Og sist men ikke minst ønsker jeg at Grimstad kommune skal yte gode omsorgstjenester i alle ledd.

I lys av de mange vanskelige sakene som Grimstad kommune har slitt med de siste årene, så er jeg opptatt av å få ryddet opp og gjenskape tilliten til politikere og administrasjon. Dette er en krevende ambisjon  – men jeg har tro på at det er mulig gjennom å styre kommunen med åpenhet, redelighet og ryddighet. Dette gjelder i økonomistyring, saksbehandling og i møte med kommunens innbyggere.

Kommunen er til for alle oss som bor her, og det jobber fantastisk mange dyktige mennesker i Grimstad kommune. Sammen – og med en tydelig rollefordeling – vil jeg jobbe for at administrasjonen og politikerne i Grimstad kommune skal levere gode tjenester til våre innbyggere. Grimstad kommune er – og skal være – en perle langs sørlandskysten!

Kontakt meg gjerne dersom du har noe på hjertet – ris eller ros – mottas med takk:

epost: beate_skretting@yahoo.no / beate.skretting@politiker.grimstad.no

telefon: 917 915 71