En av mine hjertesaker er å skape en god skole for våre barn. Og i dette er tidlig innsats et viktig nøkkelord. Og noe av det som i tillegg til å ha gode overganger mellom barnehage og skole, er viktig i mine øyne – er god spesialundervisning. De elevene som trenger mest hjelp må få best hjelp!

Det er i dag ofte assistenter som utfører spesialundervisningen i Grimstad-skolen. Og ikke faglærte pedagoger. Det mener vi i Høyre ikke er et godt tilbud til de barna som trenger litt ekstra oppfølging.

Vi har lenge jobbet for å få et bedre tilbud til de barna i Grimstad som mottar spesialundervisning. Og da Kommunestyret vedtok budsjettet for 2019, så foreslo vi i Høyre sammen med Venstre følgende, som vi fikk flertall for:

Kommunestyret ønsker at skolene dreier bruken av assistenter over til bruk av fagutdannet/pedagoger. Det anses å gi en større effekt for bla spesialundervisning, og muligens også redusere bruken av spesialundervisning dersom en større andel av ansatte i Grimstadskolen er pedagoger. Dette bes vurderes i sammenheng med prosjekt for reduksjon av bruk antall timer på spesialundervisning og tilnærming til lærernormen.

Nå mener vi det er på tide å se resultatet av dette vedtaket!

Sitater Utdanning - Mars 20 - 2017

For å påpeke hva vi mener så har Lisbeth Udjus, Jan Andre Gessner Tønnessen og jeg sendt inn et leserinnlegg til Grimstad Adressetidende. Her kan du lese innlegget i sin helhet:

Leserinnlegg om spesialundervisning, sendt Grimstad Adressetidende:

Elevene med størst behov må få de beste hjelperne

I Grimstad kommune er andelen barn som får spesialundervisning, og utgiftene til spesialundervisning, urovekkende høyt. Spesielt når man ser på antall timer hvert barn mottar som er nesten dobbelt så høyt som sammenlignbare kommuner.

Vi i Høyre mener selvsagt at de barna som trenger litt ekstra oppfølging og tilpasset opplæring skal få det – men vi tror vi vil gi dem et mye bedre tilbud ved å gjøre noen endringer.

Undersøkelser viser at nesten 70 prosent av spesialundervisningen foregår med ufaglærte assistenter, mens spesialpedagogene bruker mesteparten av tiden på et kontor med sakkyndige vurderinger. Også i Grimstad er andelen ufaglærte assistenter alt for høy. Høyre fikk i fjor flertall for vårt forslag om å gjøre en dreining over til flere spesialpedagoger og færre assistenter, nå må vi se resultatet av dette vedtaket i vår kommune.

Vi frykter at dagens spesialundervisning ikke er god nok når en stor andel av undervisningen blir styrt av personer uten den faglige kompetansen som kreves. For mange så virker systemet også ekskluderende. Omlag en av tre elever som får spesialundervisning blir tatt ut av klasserommet, og for mange barn oppleves det stigmatiserende. De elevene som trenger hjelpen mest, får dermed tilbud som kan virke mot sin hensikt. Ved å øke kvaliteten på timene tror vi at hver elev på sikt vil ha behov for færre timer. Dette vil redusere belastningen for hver elev, men vil også redusere de totale økonomiske kostnadene.

Vi i Høyre mener at de elevene med størst behov må få de beste hjelperne. Det er jevnt over lavere forventninger til hva elever med behov for spesialundervisning skal kunne, og lære. Alle elever trenger at samfunnet stiller forventninger til hva de kan mestre, men det må også forventes at skolene finner ut hva elevene trenger hjelp til, og bistår med det.

En god og inkluderende skole for alle i en tidlig alder er avgjørende for å hindre frafall og utenforskap senere i livet.  I dag har vi et system som, satt på spissen, er at eksperter vurderer hvilken hjelp barna trenger og hvordan denne bør gis, så setter vi ufaglærte assistenter til å gi elevene denne hjelpen.

Det er et paradoks at de elevene som trenger mest hjelp får det fra det minst kvalifiserte personalet.

Høyre i Grimstad vil jobbe for å øke kvaliteten på spesialundervisning ved å gi elever med behov, undervisning fra spesialpedagog eller kvalifisert lærer. Vi må gi de elevene som trenger det mest de beste lærerne!

Grimstad Høyre,

Beate Skretting, Ordførerkandidat

Lisbeth Udjus, 2.kandidat

Jan Andre Gessner Tønnessen, 3.kandidat

Beate Lisbeth og Jan Andre 3.png
Jan Andre Gessner Tønnessen, Lisbeth Udjus og Beate Skretting

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s