Gå til innhold

Kategori: Uncategorized

Uncategorized 0

Grimstad med muligheter for alle

Min hjertesak I Grimstad er vi heldige som har mange aktive lag og foreninger og enkeltmennesker som hver dag bidrar til vårt lokalsamfunn med frivillig innsats på mange områder. De bidrar med store verdier til samfunnet og er en robust bærebjelke i vårt lokalsamfunn. Det skaper engasjerte innbyggere og det bidrar til at mange deltar, gir fellesskap og trivsel og […]

Uncategorized 0

Ber om betinget godkjenning av pilot for batteriutdanning

Vi trenger kompetanse og arbeidskraft i regionene vår for å møte utviklingen vi står overfor på en god måte. Derfor er det bekymringsfullt at lang saksbehandlingstid kan forsinke batteriutdanningen ved Fagskolen i Agder. Sammen med ordfører i Arendal, Robert C. Nordli og Fylkesordfører Arne Thomassen har jeg derfor skrevet til Kunnskapsdepartementet og bedt om at det løses med en betinget […]

Uncategorized 1

Gratulerer med kvinnedagen!

I dag er det en av de viktigste dagene i året for å feire kvinners sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske prestasjoner, øke bevisstheten om kvinners rolle, og fremme likestilling mellom kjønnene. Kvinnedagen er en av de største internasjonale dagene, og markeres 8. mars hvert år. GRATULERER MED DAGEN! Ingen land i verden kan si at de har oppnådd full likestilling, og derfor er det viktig at dagen markeres og minner oss på å fortsette kampen. Til tross for at mange har kommet langt, så opplever fortsatt mange jenter og kvinner verden over diskriminering på grunn av kjønn; vold i hjemmet, lavere lønn, mangel på rett til utdanning og helsetjenester er noen sentrale områder. Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema […]

Uncategorized 0

Vi trenger Kristiansand som regional motor

Vår landsdel står foran store muligheter. Forholdene ligger godt til rette for vekst og utvikling, og det er viktig at vi ikke blir stående igjen på perrongen når togene går. Da trenger vi også å stå samlet og gripe mulighetene når de er der. Når Kristiansandsregionen bruker energien på å sloss mot overkjøring fra sentralt hold, så mener jeg at […]

Uncategorized 0

29.10.2019 – 29.10.2020: Tilbakeblikk på første året i ordførervervet

Det siste året har absolutt vært et innholdsrikt år – men skal jeg oppsummere hva som i størst grad har satt sitt preg på mitt første år i ordførervervet, så har det lite med snorklipping og festtaler å gjøre. Det mest krevende har utvilsomt vært håndteringen av varslersaken vinteren 2020, koronapandemien som traff oss med et brak i mars, og […]

Uncategorized 0

Gjentagende budsjettsprekker

I dagens kommunestyremøte behandlet vi 2.tertialrapport 2020. Og der fremkommer det at det igjen er omfattende budsjettavvik, eller såkalte merforbruk i kommunens sektorer. I den sammenhengen er det er viktig for meg å påpeke at det for kommunestyret er velkjent at det på mange områder leveres gode tjenester, og at det i Grimstad kommune er mange ansatte som hver eneste dag strekker seg til det ytterste og litt til for å levere gode tjenester. Og det skal vi være stolte av! MEN – vi har en betydelig utfordring med budsjettstyring og kontroll på økonomien likevel. Desverre. I forbindelse med behandlingen av denne saken holdt jeg følgende innlegg (og jeg håper det ikke blir behov for å gjenta innholdet neste år): […]

Uncategorized 0

Høyres landsmøte 2020

HLM20 Høyres Landsmøte 2020 avholdes som en hybridløsning der de ulike delegasjonene er samlet rundt om i landet, med sending fra samlingen på Gardermoen der blant annet sentralstyret deltar. Alt er litt annerledes i år – men sammen finner vi ut av gode måter å løse utfordringene på. Takk til Erna for god tale til landsmøtet. Betryggende å høre at […]

Uncategorized 0

Lykke til med skolestart – jeg ønsker dere alle et godt skoleår!

I dag møter hundrevis av forventningsfulle barn og ungdom i Grimstad kommune opp til første skoledag av et nytt skoleår. Og alle er spente på hva dagene og årene skal fylles med. De minste barna går inn i skolegården for første gang, og fulle av forventninger møter de lærere og medelever. Litt skummelt for noen, kjempegøy for mange – og jeg er helt sikker på at det kribler i magen for både barn og foresatte. En ny epoke i livet starter, og jeg ønsker dere mange gode år på skolebenken! Jeg er veldig glad for at vi denne uken har kunnet ta imot nye spente førsteklassinger på skolene våre – med fysisk oppmøte. I år var det ingen selvfølge. Og […]

Uncategorized 0

Statsrådsbesøk er stas – særlig når de blir imponert over hva de får se og høre!

Noe av det som er veldig hyggelig å få anledning til som ordfører er å ta imot gjester – og statsråder er ekstra stas å ta imot! Den siste uken har vi fått besøk av både kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og konstituert statsråd i Barne- og familiedepartementet Ida Lindtveit Røse. Besøk av Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 30.juni 2020 […]

Uncategorized 0

Gode næringstiltak vil holde hjulene i gang

Jeg heier på vårt lokale næringsliv! Denne våren har mediene vært preget av overskrifter som forteller om den ene krisepakken etter den andre. Regjeringen har hatt stort fokus på tiltak for å holde hjulene i gang i næringslivet og å sikre arbeidsplasser. I Grimstad har vi jobbet med å se på hva kommunen kan bidra med for at vårt lokale […]

Uncategorized 0

Det hviler et stort ansvar på oss alle

Å se tilbake på de siste ukene er nær sagt ganske vanskelig å beskrive. Vi har nå stått i en svært spesiell situasjon i over en måned med de strengeste tiltak iverksatt siden 2.verdenskrig. Og vi har lagt bak oss en påskeuke som for mange ble annerledes enn hva som kanskje var planlagt. Gleden i det hele er at vi […]

Uncategorized 0

En surrealistisk start på våren

Jeg avsluttet mitt siste blogginnlegg med følgende ord: «Vi har mye å se frem til og jeg er helt sikker på at 2020 blir et innholdsrikt år». (innlegget finner du her: Med ønske om et godt 2020!) Og ja, starten på året har vært innholdsrik så langt! Jeg har – utover arbeidet med de ordinære politiske møtene – blant annet rukket å jobbe med næringsutvikling, ungdomsengasjement i Barn og unges kommunestyre, fått besøk av biskopen, hatt møter med ulike kultur og idrettsaktører, arbeidet med Grimstad som universitetsby og ny e18, vært i møter med departementer og foretatt et par vielser. Som det tydelig kommer frem når jeg blar bakover i kalenderen min, så har tiden siden nyttår vært svært så variert […]

Uncategorized 1

Med ønske om et godt 2020!

Da er starten på det nye året her, og hvilken start det ble. Først ut på programmet i år ble arrangementet Nyttårsmottagelsen som Grimstad gjennomføre for første gang første søndag i januar. Dette ble et veldig hyggelig arrangement der vi delte ut Kulturprisen 2019, Frivillighetsprisen 2019 og Hederspriser til mange som har markert seg i løpet av fjoråret og satt […]

Uncategorized 0

Tilbakeblikk på den første uken som Ordfører i Grimstad

Konstituering og Ordførerskifte Tirsdag 29.oktober 2019 avholdt det nye Kommunestyret i Grimstad kommune sitt konstituerende møte. Og jeg ble valgt til byens Ordfører. Igjen takk for tilliten, til både innbyggere og Kommunestyret!     Artikkel i Grimstad Adressetidene Når jeg nå ser tilbake på de første dagene som Ordfører i Grimstad, så har jeg allerede rukket å delta på mange […]

Uncategorized 2

Tusen takk for tilliten!

Nå har det gått noen dager, og det begynner å synke inn at Høyre fikk flest stemmer ved valget i Grimstad i år, og at jeg ble valgt til byens ordfører for de neste 4 årene etter at forhandlingene landet. Jeg er takknemlig for hver stemme til Grimstad Høyre, og for hver personstemme både til meg selv og til alle de […]