Det siste året har absolutt vært et innholdsrikt år – men skal jeg oppsummere hva som i størst grad har satt sitt preg på mitt første år i ordførervervet, så har det lite med snorklipping og festtaler å gjøre. Det mest krevende har utvilsomt vært håndteringen av varslersaken vinteren 2020, koronapandemien som traff oss med et brak i mars, og høstens oppfølging av kommunedirektørens arbeidsforhold. Og midt i dette så har vi lagt ned en barnehage og en ungdomsskole.

Men – til tross for mange krevende saker og tunge prosesser, så har vi også fått utrettet mye positivt i løpet av dette året i Grimstad. Og det har vi fått til samtidig som kriseledelse og konstant smittevernfokus har vært en fast del av hverdagen i mesteparten av 2020. 

Men før koronapandemien inntraff, så fikk vi åpnet nye brannstasjonen legesenter i januar og i februar 2020 kunne vi endelig åpnet botilbudet i Vossgate.

Kommunestyret har vedtatt en revidering av Klima-, miljø- og energiplanen som er et viktig styringsverktøy i all kommunal virksomhet. Planen angir arbeid for et bærekraftig forbruk, forvaltning og produksjon. Dette innebærer bl.a. å minske klimagassutslipp, ressursbruk og miljøødeleggelser.

Vi har vedtatt vedtekter og plan for videre arbeid for Grimstad Frivillighetssentral. Sentralen fungerer som brobygger og møteplass for mennesker, støttespiller for frivillige organisasjoner, lag og foreninger, og samarbeidspartnere med det offentlige. Frivilligsentralens funksjon er i hovedsak å initiere, mobilisere, koordinere og samordne frivillig innsats i Grimstad. Grimstad Frivilligsentral er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid.

Kommunestyret har som en av de første kommunene på Agder vedtatt en Veteranplan slik at vi som kommunene kan ta et større ansvar for å sikre at den enkelte veteran og deres familier får den hjelp og støtte en trenger og har krav på lokalt der en bor.

Vi har vedtatt at det skal etableres et prosjektkontor med egen prosjektleder for bedre oppføling og prosjektstyring. Dette gir en klar forventning om at kommunens prosjektstyring fremover vil være bedre enn hva vi har sett noen eksempler på de siste årene.

Enhet psykisk helse og rus har et godt etablert samarbeid med de frivillige organisasjonene som jobber med rusforebyggende arbeid. Her er det blant annet inngått et samarbeid med FK Jerv og Gatelaget, et tilbud til mennesker med rusutfordringer.

Vi har vedtatt en lokal tiltakspakke på 5 millioner kroner til prosjekter som kan bidra til å holde hjulene i gang i næringslivet under koronapandemien. Midlene kommer på toppen av statlige mottatte midler på i overkant av 10 millioner.

2020 har vært et år med stort fokus på næringspolitikk, og oppfølging av svake resultater i fjorårets næringsattraktivitetsundersøkelse har resultert i en handlingsplan for næringsattraktivitet. I tillegg har det vært jobbet godt for å legge til rette for «sommersesong2020 med Covid-19», i samarbeid med næringsforeningen, Grimstad min by, næringssjef, Turistkontor og kommunen.

Det er gjennomført en endring i skole- og barnehagestrukturen ved at Fjære ungdomsskole er samlokalisert med Fevik skole og Tønnevoldskogen barnehage er lagt ned.

Vi har innført fritt brukervalg inn praktisk bistand/hjemmehjelp med virkning fra 1.1.2021, og mulighet for å velge private tjenesteleverandører til utøvelse av BPA iverksettelse i løpet av 2020.

Kommunestyret har etter en langvarig prosess endelig vedtatt lokalisering av nytt avløpsrenseanlegg, samt kjøp av tomt i Østerhus til dette formålet.

GEU har presentert en spørreundersøkelse i forbindelse med utviklingen av Torskeholmen som har skapt historisk medvirkning og oppmerksomhet i form av tilbakemeldinger, leserinnlegg og innbyggerengasjement.

Vi har opprettet Studentråd, fått på plass et eksternt varslingsorgan, og i løpet av 2020 kom omsider lysmastene opp på Levermyr.

I tillegg er det vedtatt en lang rekke reguleringsplaner og byggeprosjekter som viser at det skjer mye i Grimstad og at vi er en kommune i stadig utvikling.

Så oppsummert kan vi se tilbake på et innholdsrikt år, med mange gode vedtak. Et lite utvalg nevnt av 42 saker de siste to månedene av 2019 og 187 politiske saker så langt i år til behandling i kommunestyret.

Antall saker til politisk behandling har vel aldri vært større, og det har medført stor arbeidsmengde for både administrasjon og politikere. Og det medfører tidvis krevende møtehåndtering for å sikre forsvarlig og god behandling av sakene samtidig som effektivitet er et gjennomgående stikkord. Men vi ser ut til å ha kommet greit gjennom det, også med møteavholdelse på Team og andre digitale plattformer. Takket være velvilje og smidighet fra alle parter har det gått bra – og jeg sender herved en stor takk til alle som har bidratt. En spesiell takk til mine politiske kolleger for godt samarbeid i det første året av denne kommunestyreperioden!

Rekordmange saker har vært til behandling i kommunestyret i Grimstad i år.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s