Starten på et nytt år gir oss muligheter til å se tilbake på året som har gått og tenke over hvordan det ble, og hva man eventuelt ønsker skal være annerledes i det nye året.

Med høsten tilbakelagt og julefeiringen overstått, så er det nå tid for å komme med noen ønsker for året vi har foran oss.

Årets slutt er verken en slutt eller en begynnelse, men en fortsettelse, med all den visdom som erfaring kan fylle oss med.

Hal Borland

Statistikk viser at 1/3 av alle nyttårsløfter er brutt etter 4 uker, og etter et halvt år er mindre enn halvparten av dem fortsatt levende. Løsningen er å sette seg mål som er oppnåelige. Og hvis et mål eller et nyttårsløfte skal ha håp om å overleve fra den første vinterklare januar-uken og frem mot sommeren, så hjelper det hvis de er konkrete, målbare og innehar et tydelig belønningsinsitament.

Jeg tenker reflektere litt over mine politiske målsetninger for kommende år. For 2018 ble på mange måter et krevende år, med spøkelsene fra flere tunge saker fremdeles svevende i korridorene på Rådhuset, holdt i live av utallige gjenopplivningsforsøk i form av leserinnlegg og debatter i mediene (og spesielt i sosiale medier).

Å lage konkrete målsetninger i det politiske arbeidet er sjelden en utfordring. Hver sak skal løses på best mulig måte, og vi har fellesskapets interesser i fokus. Målbare er de som regel også, det kommer ofte klare og tydelige tilbakemeldinger på hvordan vi lykkes i å nå målene våre. Belønningsinsitamentet er muligens noe mer uklart, men jeg mener det er en belønning i seg selv når resultatet blir godt. For eksempel så gleder jeg meg over hvor vellykket det nye biblioteket er blitt, målt etter besøkstall – faktisk synes jeg dette er over all forventning.

Vi har i løpet av 2018 lagt bak oss granskning av «helsekjøpssaken». Men i kjølvannet av den lever fortsatt den ene «varslersaken». Så målet mitt for 2019 er at vi på en ryddig og god måte kan legge også den bak oss, og komme frem til en løsning som er til det beste for både Ragnar Holvik og Grimstad Kommune. Det er vi alle tjent med.

Og her må nok begge parter vise hverandre raushet og vilje til å legge saken bak seg – dessverre kan jeg ikke se noen «vinner» i denne saken. Faktum er at Ragnar Holvik gav et varsel. Han VAR en varsler, men han ER en ansatt i Grimstad Kommune, og han må ivaretas som alle andre ansatte – med en raus og trygg arbeidsgiverpolitikk!

Biblioteket på bryggekanten har hatt sitt første leveår, og Byhaven har gjennom året tatt form som en innbydende park til glede for byens små og store innbyggere. Det har vært fremmet kritikk til bibliotekets design, parkens budsjettoverskridelser, saksbehandlingsfeil ved søknad om bygging av servicebygg, navnevalget på det kunstige svaberget og utforming av både trebryggen og anlagte steiner i vannkanten. Mitt måt for 2019 er at vi kan skape en fin ramme rundt åpningen av parken og skape en byfest som det skrives om i historiebøkene – i positive ordelag!

En av de viktigste, og største, sakene som jeg tror vil prege kommende år er etableringen av ny E18 gjennom kommunen vår. Det er fokus på ønske om tunnel gjennom store deler av kommunen og jeg tror også det vil bli en realitet – i alle fall på deler av strekningen. Det som jeg også mener er viktig i denne saken er å tenke langsiktig og bygge en vei for fremtiden. Ny E18 vil være viktig for trafikkavviklingen i en hovedakse (Stavanger-Oslo), og vi må legge til rette for at den får nok kapasitet til å vare i generasjoner. Her blir fartsgrense muligens en del av det store bildet, for det synes litt bakvendt å argumentere med at andre deler av veien ikke er bygget for 130 km/t, så da skal vi ikke ha det her heller. Hvis vi ser noen få år tilbake da nåværende trase mellom Arendal-Grimstad ble etablert, så viste seg å bli «utdatert» i løpet av få tiår. Om 110 eller 130 er rett fartsgrense er ikke mitt fagområde, men jeg mener uavhengig av det at en fremtidsrettet trase for E18 vil være det samfunn-økonomisk mest fornuftige i det lange løp.

Omstillingsprosessene i Helse- og omsorgssektoren har tredd i kraft. Mye på bakgrunn av at sektoren har gått med 217 millioner i underskudd de siste 7-8 årene. Og trenden fortsatte med røde tall også i 2018, dessverre. Og til tross for at Rådmannen bedyret at hun ikke aksepterte budsjettoverskridelser fra april av, ja så fortsatte kommunen å levere røde tall ut året. Mitt mål for 2019 er derfor at vi som politikere tar strammere grep rundt økonomistyringen. Og det må føres tett oppfølging av Helse- og omsorgssektoren, spesielt med tanke på oppfølging av budsjettrammene sett i sammenheng med utviklingen og eventuelle konsekvenser av de omstillingsprosessene som er igangsatt.

Kommunestyret avsluttet 2018 med å vedta budsjett for kommende år. Her ble det i posisjonens vedtatte budsjett berammet et kutt på 1,1 million ved Langemyr Skole. For 2019 blir også dette en sak som jeg ønsker følge opp for å se hvordan dette vil slå ut.

I budsjettmøtet den 17.desember antydet Ordføreren at Fjære Ungdomsskole var reddet for denne gang, samtidig som han åpnet opp for at dette vil vurderes igjen for neste år. Jeg tolker det dithen at Krf legger opp til at skole blir en sentral del av valgkampen i 2019 – og at deres ordførerkandidat for neste kommunestyreperiode ønsker legge ned Fjære Ungdomsskole. Jeg kan i alle fall vedgå at mine argumenter som jeg brukte i denne saken i budsjettprosessen i desember 2018 fortsatt står ved lag – jeg mener fremdeles at langsiktighet er helt vesentlig – og da tenker jeg lenger enn 1 år frem når jeg ser inn i glasskula. Og blir det nødvendig så tar jeg gjerne en omkamp på Fjære Ungdomsskole – argumentene er de samme som for en måned siden!

Nå skal de legges til at jeg også mener det er viktig å erkjenne når man tar feil. Og det er en styrke å endre mening når man ser at andre argumenter kan være verdifulle å ta med i betraktningen når en sak skal vurderes. Og det er muligens noe av det vi som politikere kan bli litt flinkere til. Sammen med behovet for å anerkjenne andres fornuftige forslag når de viser seg å være bedre enn våre egne. Jeg forsøker å strebe etter å stemme for det beste forslaget til vedtak, eventuelt å sy sammen elementer fra flere gode forslag. Det er jo faktisk viktigere hva sakens utfall blir, enn hvem som kom opp med forslaget.

Personlig ser jeg frem til et nytt år og vet at det vil bringe mange store hendelser både i den politiske verden og privat. Spesielt blir det spennende med en ny valgkamp, og denne gangen går jeg inn i den som Høyres Ordførerkandidat og ser frem til alt hva det vil innebære.

Med disse refleksjonene over året som er tilbakelagt, og med noen synspunkter på veien inn i ett nytt år, så ønsker jeg alle mine medpolitikere en god innspurt på denne kommunestyreperioden, og et godt valg i 2019. Takk for godt samarbeid og god arbeidstone i råd og utvalg, og takk for konstruktive debatter og samtaler underveis.

GODT NYTT ÅR!

Ingen kan gå tilbake og lage en ny begynnelse – men alle kan begynne i dag og lage en ny slutt.

                                                                                                       Maria Robinson


2 kommentarer »

 1. Hei
  Jeg liker det du skriver, men nå er tiden kommet for å gjøre gode ord om til gode handlinger.
  Du er politiker, Beate. Du må derfor jobbe med mange ulike saker. Jeg er for gammel til å engasjere meg full time politisk. Jeg har derfor det siste året engasjert meg i bare en sak. Den har riktig nok mange forgreninger. Den jeg har brukt mest tid på er varslersakene og særlig den til Ragnar Holvik.
  Det eneste jeg ber om når det gjelder Holvik er at han får en rettferdig behandling. Jeg er glad for å lese at du unner ham det. Lykke til og godt nytt år!
  Mvh
  Karl Meidel

  Liker

  • Takk for gode refleksjoner og engasjement! Jeg håper vi lykkes i å finne en god løsning på denne saken og jeg vil fortsette og jobbe for at vi skal få det til. Godt nytt år til deg også!

   Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s