16_03_2019_fotobaren_16_47_46_0276

Kommunestyret har vedtatt en reguleringsplan på Støle med inntegnet barnehagetomt. Trygge Barnehager ønsker nå å gå i gang med etablering av en barnehage på Støle, og de søkte kommunen i januar 2019 om tilskudd og anbefaling til Husbanken for slik etablering.

Dessverre er søknaden fra Trygge Barnehager ikke realitetsbehandlet. For det pågår en utredning av barnehagetilbudet i kommunen (planlagt ferdig før sommeren 2019 – men noe usikkert når den er klar …), og Rådmannen har etter drøfting i sin ledergruppe valgt å avvente søknaden til slik utredning er ferdig.

Men de som har flyttet inn, og de som skal flytte inn, på Støle forventer et barnehagetilbud der. Fordi det er regulert inn tomt til det og skapt en forventing om at det skal komme – og barnehagen etterspørres!

Det er mange fordeler med å etablere en barnehage på Støle nå. Området er under utvikling, og ifølge kommuneplanen utgjør områdene som er avsatt til boligformål på Støle mulighet for anslagsvis 1 500 boenheter, avhengig av utnyttelsesgrad. Og det er nettopp for å sikre tilgjengeligheten av nok barnehageplasser i dette omfattende utbyggingsområdet at denne barnehagetomta ble regulert inn.

Ved nærbarnehager får familiene som bor der en fordel ved at de slipper å kjøre langt for å hente og avlevere barn i barnehagen, tid er en knapphetsfaktor hos mange småbarnsfamilier. Det er også en miljøgevinst ved at mange slipper å benytte bil ved levering og henting av barna når barnehagen er i nærområdet.

Jeg synes også det er verd å ta med seg at barna skaper relasjoner og venner i barnehagen. Venner i nærmiljøet som de også kan være sammen med utenom åpningstiden i barnehagen er viktig for barna, og det er med på å skape gode oppvekstmiljø.

Det synes for meg også noe underlig at kommunen velger å avvente behandlingen av søknaden fra Trygge Barnehager om etablering på Støle, nå det samtidig ønskes å utrede mulighetene for et oppvekstsenter ved skolene i Holviga som også skal inneholde en barnehage. Hva er logikken her?

Vi må også huske på at kommunen i disse dager er i ferd med å bygge en stor flott kommunal barnehage i Markveien. Og på de kommunale budsjettene skal vi i årene fremover blant annet også finne plass til ny svømmehall og utbedring av barneskolene på Vik og Holviga. Begge deler sårt tiltrengte tiltak. Da mener vi i Høyre at f.eks de to tiltakene på skoleområdet er viktigere prioriteringer enn å bygge enda en kommunal barnehage. Særlig tatt i betraktning at Trygge Barnehager står klare til å investere i en barnehage på Støle – i samme skolekrets som kommunens ønskede barnehage i Holviga.

Etter at barnehageforliket ble vedtatt, har mange kommuner måtte etablere private barnehager for å oppfylle kravene til full barnehagedekning. I Grimstad er vi heldige! For vi har et mangfold av velfungerende private og kommunale barnehager, og vi får gode tilbakemeldingene fra foreldreundersøkelsene som skårer barnehagene høyt.  Grimstad Høyre heier på både de private og de de kommunale barnehagene som gjør en veldig god jobb og leverer på høyt nivå. Debatten om kommunale og private barnehager blir litt underlig, mener nå jeg – for begge leverer gode tilbud!

En privat barnehageplass koster kommunen mindre enn en kommunal barnehageplass. Spesielt i forhold til investeringene i bygg og tomt.  Kommunen sparer med andre ord penger ved å la private etablere barnehage. Og for de beboerne på Støle som har kjøpt bolig med forventning om at det skal komme en barnehage i deres nærområde – så mener vi det vil være svært uforutsigbart å ikke følge vedtatte kommunale planer i dette tilfellet. Vi i Høyre vil jobbe for at Trygge Barnehager kan etablere barnehage på Støle som planlagt!

I den vedtatte reguleringsplanens oppsummering fremgår det at «Barnehage i området vil etter vårt skjønn bidra til at boligområdene på Støle blir mer attraktive for et større marked. Sentral plassering ved hovedvei med kollektivstopp, gir store muligheter for redusert bilbruk og bilhold. Lokaliseringen tidlig langs Støleveien, 4 – 500 meter inn fra overordnet veinett og hovedkollektivakse, må anses som svært gunstig i et miljøperspektiv og er etter vårt skjønn helt i samsvar med intensjonene i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport-planlegging.»

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s