Vi snakker om kompetanseheving i mange sammenhenger, og ofte trekkes satsningen på blant annet etter- og videreutdanning av lærerne frem. Men det er ikke bare i skolen at kompetanseheving er viktig, det er viktig med faglig påfyll og utvikling i alle sektorer av kommunen – også i helsesektoren.

Et ledd i utviklingsarbeidet i helsesektoren er den jobben Utviklingssentrene gjør. Der er det fokus på å legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket gjennom blant annet ulike nettverk og arenaer for ledere og andre ansatte. Utviklingssentrene skal bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis, gjennom spredning av kunnskap, herunder nasjonale veiledere og retningslinjer, bidra til innovasjon og nye løsninger og til spredning av disse, samt tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid og medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnær og relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Alt dette høres veldig flott ut – og vi er heldige som har Aust-Agders utviklingssenter nettopp i Grimstad. Men er vi flinke til å benytte oss av de mulighetene til utvikling av egne omsorgstjenester som ligger i at Grimstad kommune har fått dette oppdraget?

For å finne ut litt mer om det, så har jeg sendt følgende forespørsel til Ordføreren som jeg ønsker besvart i førstkommende kommunestyremøte den 26.august:

Interpellasjon om kompetanseheving i helsesektoren

Helsedirektoratet har tildelt Grimstad kommune funksjon som Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Deres visjon er «Utvikling gjennom kunnskap».

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene.

Utviklingssenteret (USHT) skal være pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte og legge til rette for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Den overordnede målsettingen er å bedre kvaliteten på tjenestene til brukerne og samtidig styrke og utvikle gode læringsmiljø.

Utviklingssenteret gjennomfører en rekke kompetansehevende tiltak og vi i Høyre synes det er viktig at Grimstad kommune drar nytte av de mulighetene som ligger i at vi har Utviklingssenteret i nettopp vår kommune.

I den forbindelse lurer jeg på hvor mange ansatte i Grimstad kommune som har deltatt på kompetansehevende tiltak i regi av Utviklingssenteret i 2018 og 2019?

img_3106

 

FAKTA:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Utviklingssentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.

Nasjonale satsingsområder for 2019 er:

  • Eldrereformen Leve hele livet
  • Demensplan 2020
  • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
  • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s