I ett ekstraordinært formannskapsmøte i en pause under kommunestyremøte 7.mai, hvor agendaen var at formannskapet skulle drøfte et tilbud om kjøp av en kommunal tomt, ble det avslutningsvis besluttet på stående fot – og uten informasjon på forhånd og mulighet for drøfting i de ulike partigruppene –å opprette en såkalt «styringsgruppe». Styringsgruppens formål synes å være å støtte rådmannen i enkelte vanskelige saker – varslingssakene. Men mandatet var for de fleste ukjent og rekkevidden av styringsgruppens handlingsrom er udokumentert.

Det er ikke god saksbehandling å ta slike viktige avgjørelser på stående fot, uten gjennomgang i partigruppene og uten at dette på forhånd er gjennomtenkt av den enkelte. Jeg undres over om styringsgruppen i det hele tatt ville vært opprettet om så var tilfellet …? Og det er langt fra korrekt saksbehandling at dette foregår uten sakspapirer, uten protokollføring og arkivering av vedtatt beslutning og uten offentliggjøring av hva som har foregått.

Riktignok er det gitt en orientering i etterkant av hva som er gjort, hvorfor gruppen ble opprettet og hensikten med styringsgruppen – men ville dette vært gjort kjent for kommunestyremedlemmene dersom ikke pressen hadde begynt å snuse på saken? Selv ble jeg kjent med at det eksisterte en slik styringsgruppe gjennomen artikkel i Agderposten, og som medlem av kommunens høyeste organ – Kommunestyret – oppleves det svært ugreit å ikke være informert. Er formannskapet blitt en «gutteklubben grei»? Er kommunestyret virkelig det organet som styrer kommunen? Og er det i det hele tatt greit at det kjennes nødvendig å stille slike spørsmål?

Det er ikke formannskapsmedlemmene som skal styre kommunen. Selv om jeg er innforstått med at det i enkelte saker er praktisk å la Formannskapet behandle saken, og selv om enkelte saker er unntatt offentligheten og dermed er praktisk å behandle/drøfte der, så er det en realitet at mange viktige avgjørelser tas i Formannskapet – og det uten at Kommunestyret engang blir orientert!

Det paradoksale er at kommunestyremedlemmene ofte må be om orienteringer i viktige saker. Skulle det ikke vært naturlig å orientere kommunestyret uoppfordret, både fra Rådmann og Ordfører? Hvilke saker som er dagsaktuelle og viktige synes vel naturlig å finne ut – det er vel stort sett de som preger arbeidshverdagen og nyhetsbildet ….

På tide å si ifra...2

På godt sørlandsk: «dette er ikke greit» !

1 kommentar »

  1. Veldig bra at du sier ifra og ikke aksepterer at saker skjer utenfor de riktige foraene. Står på Beate, Grimstad trenger noen som står opp og ikke aksepterer gamle handlingsmønstre og beslutninger i lukkede rom.

    Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s