«Kommunestyret må ta styringen tilbake. Nok er nok» skriver fem sentrale medlemmer av arbeiderpartiet i leserinnlegg i dagens lokalaviser og slår samtidig fast at «lukkede prosesser tyder ikke på god ledelse». Jeg kunne ikke si meg mer enig og det er gledelig at flere sentrale politikere nå tar til orde for at de ser behovet for en snarlig endring i ukulturen som har fått festet seg med blant annet møter uten formell innkalling, saksliste og protokoll. Jeg synes dette lover godt for endring.

Arbeiderpartiet er en del av posisjonen i kommunen og dermed synes det som om et bredt lag av kommunestyrerepresentanter nå tar ansvar for å sette på dagsorden at en opprydding er nødvendig.

En ting som slår meg i denne sammenhengen er at vi må ha et klarere skille mellom politikk og administrasjon. Et styrende prinsipp skal være at politikerne skal fatte vedtak, mens administrasjonen iverksetter.

Forholdet mellom politikk og administrasjon i kommunesektoren har aldri vært konfliktfritt. Politikerne og administrasjonen har ulike roller, oppgaver, arbeidsform – og ofte ulikt tidsperspektiv. Men både politikerne og administrasjonen det samme overordnede mål – nemlig best mulig tjenester overfor innbyggerne. Det vil derfor være avgjørende for et godt resultat at forholdet mellom politikk og administrasjon i kommunen er preget av rolleforståelse og respekt istedenfor maktkamp.

Den siste revisjonen av kommuneloven gjorde mye for å klargjøre rollene. All makt ligger i kommunestyret, som kan organisere virksomheten som den vil, inklusive delegere mye eller lite fullmakter til administrasjonen ved rådmannen. Rådmannen er skal være administrative leder for hele administrasjonen, og har ansvaret for at saker som forberedes til politisk behandling er tilstrekkelig utredet.

Politikk er aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen. Politikk er den virksomhet innen kommunen som innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt. Med andre ord – Politikk er et spørsmål om fordeling av goder og byrder i et samfunn. Dette innebærer makt til å sette mål og prioritere, fordele verdier og anvende virkemidler for å oppnå disse målene. Og som politikere deltar vi aktivt i politisk beslutningstaking  gjennom våre politiske verv. Men vi skal også være ombudspersoner for innbyggerne. Vi skal løfte opp problemstillinger som synes nødvendig å ta tak i – men det er en administrativ oppgave å utføre de oppdrag som vedtas gjennomført.

I Grimstad kommune har det de imidlertid siste årene vært en underliggende forventning om at vi politikere skal delta aktivt i administrative prosesser som å løse mobbesaker, rydde opp i interne konflikter i kjølvannet av varslersaker, deltakelse i styringsgrupper og andre tilsvarende former for «saksbehandling». Imidlertid har det dessverre vært nødvendig med politisk innblanding i situasjoner der administrasjonen ikke har evnet å løse utfordringene. Dette kan igjen bygge opp om en forventning til at politikerne skal delta aktivt i administrative prosesser.

Det er – og skal være – en administrativ oppgave å sørge for den daglige driften av kommunen innenfor de rammer som er politisk vedtatt, og innenfor de politisk vedtatte planer, retningslinjer og rutiner som foreligger. Og så er det vår rolle som politikere å utøve ombudsrollen og sette dagsorden.

Rådmannen har mange ganger pratet om å ha orden i eget hus – nå synes det å være bred politisk enighet om å brette opp ermene å ta styringen slik at dette endelig blir en realitet. Så får vi heller være villig til å ta noen tøffe kamper underveis ….

1 kommentar »

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s