I oktober 2016 var vår nye rådmann på plass. Hun ble kastet rett ut i budsjettprosessen og påbegynt opprydding i den såkalte innkjøpssaken. I et intervju i Grimstad Adressetidende den 8.oktober fikk vi et innblikk i rådmannens tanker for utførelsen av jobben hun er satt til å gjøre.

Rådmannen sa den gang at vi må tilpasse drift til de økonomiske forutsetningene vi har. En utsagn kommunale ledere har sagt mange ganger før henne. Videre sa hun at «…vi må jobbe smartere eller gjøre mindre av noe for å få plass til å gjøre andre ting. Og det er mitt ansvar å legge fram et budsjett som skal gå i balanse og påse at det gjør det.»

Vi som har drevet med politikk i Grimstad i noen år, og interesserte som følge med i lokalavisen, er vel kjent med at vi har hatt utfordringer med å holde budsjettene i kommunen i en årrekke, spesielt i Helse-sektoren. Ja, da jeg startet i Kommunestyret for 11 år siden hørte jeg fra de som den gang satt med lang politisk erfaring at «sånn har det vært så lenge jeg har vært aktiv i poltikken» – og sånn er det fortsatt!

Jeg har foretatt en lite analyse av regnskapstall og budsjetter for de siste 8 årene for Helse- og omsorgsektoren, og gjort meg noen refleksjoner rundt det (de er som er interessert i detaljer om det kan se på forrige innlegg). Kort oppsummert går vi med solide underskudd hvert eneste år!

Rådmannen påpekte også i intervjuet i GAT i oktober 2016 at «… det er lett å si, men ikke så lett å gjennomføre når du står i møtet med en bruker. Da kan det være vanskelig å tenke ressurser samtidig som du skal utføre en tjeneste. Men sånn må det være. Vi har ikke mer enn pengene vi har og må forvalte dem på best mulig måte.»

Selvsagt er det slik! Som med privatøkonomien, så vel som i næringslivet – det handler om prioriteringer – og de aller fleste må hele tiden velge bort noe for å velge noe annet.

Jeg er imidlertid fullt innforstått med at det for helse- og omsorgssektoren hovedsakelig dreier seg om lovpålagte tjenester og at dette er krevende. Men det som undrer meg er at resultatene er så jevnt over dårlige over så mange år. Og hvorfor synes det ikke mulig å endre kurs?

Min oppfatning etter å ha sett litt nærmere på dette er at kommunens budsjetter bygges opp på bakgrunn av de budsjettene som feilet året før – og da er det ganske naturlig at det går like dårlig år etter år …. Det muligens ikke driften det er noe galt med – men budsjettprosessene og de tallene som legges til grunn?

Det er viktig at vi som innbyggere kan ha tillit til at de som forvalter våre felles verdier har kompetanse til å sette realistiske rammer for driften av kommunen. Så lenge det kan se ut som om kommunen systematisk underbudsjetterer i en så sentral del av driften som Helse- og omsorgssektoren er (det er hovedsakelig tidligere feilslåtte budsjetter som legges til grunn for forventet drift kommende år og ikke faktisk reell drift basert på faktisk resultater) – så må denne sektoren tilføres nye midler kontinuerlig. Og det går ut over andre deler av kommunen (skole, oppvekst, kommunalteknikk osv.) som da får rammer de ikke kan stole på at de faktisk har!

Og så lenge det er hovedsakelig lovpålagte tjenester i helsesektoren – ja så blir det etter min en uheldig salderingspost for å øke kommunens totale budsjettramme.

Men – jeg må få legge til at Rådmannen vår ikke kan lastes for verken budsjettsprekker eller andre utfordrende forhold før hun tiltrådte i 2016. Og det skal legges til at hun har fått mer enn nødvendig av krevende utfordringer og tunge tak i løpet av de to siste årene. Men så er det engang slik at det i april 2018 ble hevdet at det fremover ikke aksepteres budsjettsprekker i noen sektor i kommunen. Og da mener jeg det bør være nærliggende å forvente at vi har et realistisk budsjett å forholde oss til – at det skal være mulig å holde seg innenfor vedtatte rammer.

Om få måneder skal vi ta fatt på en ny budsjettprosess. Jeg håper vi kan ha tillit til de tallene som presenteres – for det har vært sagt at det har vært foretatt grundige gjennomganger av budsjettrutiner og at det er så reelle tall som mulig som legges frem for å gjenspeile den faktiske driften. Heldigvis ser det i alle fall ut til å stemme for de øvrige sektorene!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s