Vi har de siste årene forsøkt å finne en løsning på saken vedrørende lysmaster på Levermyr Stadion. En løsning som både Jerv som bruker av banen, kommunen som eier av stadionanlegget og naboer og omgivelsene rundt kan leve med. Men Fylkesmannen opphevet før sommeren kommunes vedtak om oppføring av lysmastene. Og da var det tilbake til start igjen…

Det viktigste i tilbakemeldingen fra Fylkesmannen var avstanden til nabotomtene, mer spesifikt at det ikke er vurdert i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Mastene må plasseres i minimum 20 meters avstand ettersom det er 40 meter høye master. Hvis ikke det går, blir det en helt ny byggesak med søknad om dispensasjon.

12.juni ble kommunens prosjektleder sitert i Adressetidende på følgende måte: «Vedtaket ble opphevet, og det må til ny behandling. Det kan hende det blir påklaget. Hvis det blir påklaget, har Fylkesmannen en behandlingstid på ti uker. Hvis det går gjennom i teknisk utvalg i juli, er det tre uker klagetid, og så ti uker hos Fylkesmannen. Da er du ute i oktober. Så er det en måneds leveringstid på mastene.»

Nå skriver vi snart oktober og saken er enda ikke behandlet politisk.

Jeg har derfor sendt inn følgende forespørsel til Ordføreren som jeg ønsker besvart i Kommunestyremøtet 24.september:

Teknisk Utvalg hadde et lønnlig håp om å få saken vedrørende lysmaster på Levermyr til behandling i augustmøtet, på bakgrunn av signaler gitt før sommeren. Saken ble ikke ferdig til det møtet, og det ble da i TU-møtet i august stilt spørsmål om hvordan det ligger an med saken. Det ble uttrykt bekymring fra utvalgets medlemmer for at dette drøyer ut. Det ble gitt tydelige tilbakemeldinger fra utvalget på at det anses nødvendig å få til en snarlig avklaring, og at saken ble forventet satt opp til behandling i septembermøtet. Som kjent har saken vakt stor interesse og stort engasjement fra naboer, og det er påregnelig at det vil medfølge klagerunder og lang behandlingstid. Administrasjonen opplyste i augustmøtet at saken lå hos kommunalteknikk for uttalelse derfra, og at den deretter måtte ferdigbehandles hos byggesak.

Da saken heller ikke sto på sakskartet til septembermøtet, ble det på nytt stilt spørsmål om hvordan det ligger an med denne saken. Det ble igjen opplyst fra administrasjonen at saken lå hos kommunalteknikk. Men utvalgsleder Per Svenningsen opplyste i møtet at kommunalteknikk nylig hadde informert ham om at saken var oversendt byggesak. Byggesaksleder avkreftet derimot dette og opplyste i møtet at saken ikke er registrert mottatt der. Undertegnede er derfor usikker på hvor langt i prosessen saken er kommet, kanskje er det mulig den har rykket fremover siden sist uten at jeg er kjent med det..?

Saken er blitt løftet frem og fremdriften etterspurt ved de to siste møtene i Teknisk Utvalg, og vi var flere av medlemmene i utvalget som uttrykte bekymring for at vi ikke skal rekke å få anlegget på plass til seriestart 2019 dersom saken drøyer lengere. Det er nå gått to år og det er tvilsomt at NFF vil gi forlenget dispensasjon ihht de stadionkrav som foreligger. Det er derfor viktig at anlegget er på plass til sesongstart 2019.

Jerv var lovet at saken skulle opp til behandling senest september 2018. Teknisk Utvalg avhold møte 11.september uten at denne saken var medtatt. Er Jerv holdt orientert om forsinkelsene?

Når kan vi forvente at saken kommer til politisk behandling, og hva er årsaken til at det har tatt så lang tid?

Hvordan er tidshorisonten og vil anlegget stå klart for å imøtekomme NFF’s krav slik at ikke Jerv risikerer sanksjoner ved at lysmaster ikke kommer på plass i tide til 2019-sesongen?

3 kommentarer »

  1. Enig med deg, Beate. Dette tar for lang tid. Rådmannen har hatt så mye å tenke på i det siste at en kan vel ikke blamere henne for at det tar så lang tid heller.

    Liker

    • Det er for så vidt sant… men det det er ikke Rådmannen i egen person som er saksbehandler her… Det er Sektor for Samfunn og Miljø som skal behandle denne saken. Og de har selvsagt (og heldigvis for stor aktivitet i kommunen👍🏻) også mye å gjøre, men nå drøyer det litt vel lenge med tanke på Jerv som har krav hengende over seg og som har ventet i 2 år på en avklaring…

      Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s