Noen ganger får vi som lokalpolitikere henvendelser som det er ønskelig at vi skal ta tak i. I dag fikk jeg enda en slik henvendelse. Den går på noe så enkelt – likevel noe så komplisert – som trafikksikkerhet ved en av kommunenes skoler.

Det er kommet henvendelser den siste tiden på at skole og foresatte opplever hyppige trafikkfarlige situasjoner ved avlevering/henting ved Holviga skole i miljøgata i Grooseveien. Foresatte svinger bilen inn mot gang-/sykkelveien, som er avsperret med bom, for å slippe av sine håpefulle og må deretter rygge bilen ut i veien igjen. Forståelig nok er dette en rask og enkel måte å besørge avlevering på om morgenen. Utfordringen er bare at det ikke er spesielt godt tilrettelagt for det med tanke på at man må rygge ut i veien igjen blant gående og syklende barn og unge som ferdes i samme område.

Flere ganger skal dette ha medført trafikkfarlige situasjoner for andre barn som kommer gående eller syklende på vei til eller fra skolen sin. Det både sykkelfelt og fotgjengerovergang i samme område, noe som gjør at det er stor flyt av myke trafikanter som utsettes for farlige situasjoner.

Det er gode muligheter for foresatte til å avlevere og hente elevene ved Terje Løvåsvei på andre siden av skolen der det er en stor parkeringsplass, større grad av trafikksikkerhet og langt færre barn som ferdes i området.

Problemet med trafikkfarlige situasjoner på Grooseveien i forbindelse med avlevering/henting er tatt opp på foreldremøter og belyst flere ganger uten at det ser ut til å hjelpe. Frykten blant mange foresatte er at det må en alvorlig ulykke til for at tiltak iverksettes …

Nå er nok ikke dette et enestående problem for denne skolen. Som mor til barn ved Jappa skole får vi hver vinter en rekke meldinger fra skolen med innstendig anmodning om å IKKE kjøre våre barn opp den bratte bakken som skaper trafikkfarlige situasjoner, spesielt på glatta, men også ellers i året – da særlig midt i morgenrushet. Og slik er det antakelig ved de fleste skoler.

For å ivareta trafikksikkerheten i kommunen har vi utarbeidet «Trafikksikkerhetsplanen 2018 – 2021 for Grimstad kommune». Her fremgår det at kommunen i perioden vil etablere Hjertesone ved alle kommunens grunnskoler. En ordning som går ut på å lage et bilfritt miljø i og rundt kommunens grunnskoler, inkludert ulike nærliggende idretts- og kulturanlegg. Hjertesone skal gjelde hele døgnet og hele året.

I planen fremgår det bla annet: «Holvigaskolene er allerede i god gang med å innføre Hjertesone. En risikovurdering av de trafikale forhold ved Holvigaskolene og idrettsanleggene er utarbeidet (juni 2017) i samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen.»

Likevel oppleves det trafikkfarlige situasjoner, og foresatte er bekymret.

I denne forbindelse har jeg sendt en forespørsel til Kommunestyret 24.september, og spørsmålene jeg ønsker besvart er følgende:

  • Hvordan er ordningen med etablering av Hjertesone ved Grimstad-skolene planlagt, og hvilke tiltak er iverksatt?
  • Er problemstillingen ved Holviga skole med avlevering/henting i Grooseveien vurdert i denne sammenhengen – og vil kommunen foreta seg noe for å gjøre gang- og sykkeladkomsten til skolen fra Grooseveien mer trafikksikker ved å hindre muligheter for å stopp bilen der? Eventuelt ved å flytte bommen nærmere veien?
  • I trafikksikkerhetsplanens punkt 2.9.4 fremgår det at «Kommunen kan bl.a. samarbeide om, og etterspørre, flere kontroller på uønsket atferd i trafikken (eks. bruk av mobil, bilbelte, fart, promille, trafikksituasjonen ved holdeplasser og fotgjengerfelt, møter/kontroll/informasjon på sikring av barn i bil).» Er dette virkemidlet i noen grad benyttet fra kommunens side for å oppnå planens intensjon om trafikksikker adferd?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s