I vinter hadde vi en runde i Grimstad rundt mobilbruk i skolen. Det endte med at Kommunestyret vedtok felles ordensreglement i Grimstadskolen som trådte i kraft fra 1.mars.2018 med forbud mot bruk av mobiltelefon på skolene. Men med jevne mellomrom dukker det fortsatt opp en liten diskusjon rundt dette temaet – senest i lokalavisene denne uken. Går vi baklengs inn i fremtiden? Eller skåner vi barna våre for overdreven bruk av digitale medier? Og er det muligens noen som sliter med konsentrasjonen i timene hvis fristelsen blir for stor til å sniklese noen Snap?

I Adressetidende denne uken kunne vi lese at representanter for ungdommen i Grimstad ønsker telefonen tilbake i skolen De får støtte av enkelte av paneldeltakerne når Forskningsdagene denne uka inviterte til debatt om å vokse opp med Internett. Men ser vi på kommentarene på Adressetidendes artikkel som ble lagt ut på Facebook denne uka, så er det nærmest utelukkende oppslutning for at det ses på som positivt at barna kan la telefonen ligge i skoletiden.

Mitt inntrykk er at de fleste skoler opplever en økning i sosiale aktiviteter i friminuttene etter at mobilforbudet ble innført. Ungdommene spiller spill, prater sammen og aktiviseres på andre måter når mobilen legges bort. En veldig positiv trend spør du meg! Og det inntrykket ser ut til å deles av flere.

Mange skoler som har erfaringer med mobilforbud over noen år ser blant annet at elevene er mer i bevegelse og sosialiserer mer. Elevene selv sier de får et pusterom fra sosiale medier som Instagram og snapstreaks. Og mange elever opplever også selv at det blir mer sosialt på skolen når ingen bruker mobil i skoletiden. Enkelte synes til og med også at mobilforbudet kan være med på å redusere mobilpress fra alle kanter. Er telefonen bra nok? Har vi de rette appene? Får vi den responsen vi ønsker fra andre?

På den andre siden – samtidig som det er ønskelig å kontrollere barnas mobilbruk slik at det ikke går utover undervisningen og barnas sosiale liv, så er det også viktig at skolen forbereder elevene på å håndtere utfordringer nå og senere i livet, og her er digital dømmekraft et viktig moment. Og det blir fra mange hevdet at det er overstyrende å nekte elevene å bruke mobiltelefonen slik som de selv ønsker.  Og – det er viktig å erkjenne at mobiltelefonen kan være et nyttig verktøy og hjelpemiddel i undervisningssammenheng.

Vi må også erkjenne at det er helt åpenbart at mobiltelefonen er en sentral del av ungdommens liv. Tall fra Medietilsynet viser at 87 prosent av 9-11-åringer har egen smarttelefon, og så godt som samtlige 15-16-åringer har sin egen.

Men så er det nå engang slik at det er vår oppgave som voksne å sette rammer for barna og ungdommene våre. Også når det gjelder mobilbruk. Og for undervisningen ser det ut til å ha positive effekter at mulighetene til ukontrollert bruk av mobiltelefoner er redusert. For som Mathilde Tybring Gjedde (H) i Stortingets utdanningskomité så treffende har uttalt: «Jeg er positiv til at skoler og kommuner innfører mye strengere regler for mobilbruk. Ingen lærer kan konkurrere med Facebook, det må vi bare anerkjenne».

Utdanningsminister Jan Tore Sanner (H) har gjort det klart at å regulere mobilbruk er kommunenes oppgave som skoleeier, og rektors oppgave som skoleleder.

Nettopp det har vi gjort i Grimstad ved lage et felles ordensreglement for Grimstadskolene der det er nedfelt at «på skolene i Grimstad er det ikke tillatt å fotografere og bruke mobiltelefon på skolen, uten spesiell tillatelse fra lærer i undervisningssammenheng».

Og det er langt fra bare her hjemme vi diskuterer mobilbruk i skolen. I Frankrike innføres det fra i høst forbud mot bruk av mobiler i hele skoletiden. Og selv om meningene er delte, så er det mange som faktisk støtter dette. Dagbladet presenterte 14.august en fersk undersøkelse fra august i år som Sentio Research har utført på oppdrag fra Klassekampen, blant 1000 respondenter over 15 år, der 74 prosent vil forby mobiltelefoner i norske skoler. Spørsmålet de fikk var: «Frankrike har innført et nasjonalt forbud mot mobilbruk i skolen, med unntak for når læreren vil bruke mobil i undervisningen. Støtter du innføringen av et slikt mobilforbud i norsk skole?».

Flere skoler i Norge har allerede helt eller delvis innført forbud. Akkurat som vi har gjort i grimstadskolen. Så fult så sære er vi nok ikke.

Alle skolene i Grimstad hadde allerede før det nye ordensreglementet ble vedtatt, et forbud mot bruk av mobiltelefon i undervisningen, unntatt når lærer ga tillatelse til dette i spesielle undervisningssituasjoner. Og utfra det nye ordensreglementet så er det fortsatt mulig å bruke mobiltelefonen i undervisningssammenheng – og mobiltelefonen kan fortsatt være et nyttig verktøy og hjelpemiddel når læreren finner det hensiktsmessig. Men den skal ikke være et forstyrrende element!

Skolene i Grimstad var delt i synet på bruk av mobiltelefon i friminuttene. Noen skoler poengterte at friminuttene er elevenes fristed og at de kan være en læringsarena hvor elevene lærer å håndtere sosiale medier. Andre skoler ønsket å ha et mobilfritt miljø i friminuttene for å stimulere til fysisk aktivitet eller annen sosial aktivitet blant elevene. Og det ble anført at et mobilforbud vil kunne forebygge mobbing og andre former for krenkelser.

I barn – og unges kommunestyremøtet i januar 2018 var det flere av elevrådsrepresentantene som gav uttrykk for at et mobilfritt skolemiljø fremmer trygghet og sosialt samvær blant elevene.

Og Elevrådenes beskrivelser av et godt skolemiljø sier blant annet «En skole uten mobiltelefon gir et trygt og godt skolemiljø fordi da slipper man å være redd for å bli filmet» og «Mobilfri skole fører til sosialt samvær».

Rådmannen mente blant annet da saken var oppe til politisk behandling i mars at «fysisk aktivitet og trivselstiltak i frimuttene vil være fremmende aktiviteter for et trygt og godt skolemiljø», og fremmet derfor forslag om å forby bruk av mobiltelefon i hele skoletiden, inkludert i friminuttene. Kommunestyret sluttet seg til dette med bare 3 stemmer (av 35) for å fjerne punktet om mobilforbud fra ordensreglementet.

På barneskolene er mobilen stort sett pakket ned i sekken. Det er på ungdomsskolene slagene står. Skal den være i sekken, i en kasse eller i et mobilskap gjennom hele dagen? Eller skal elevene få bruke dem i undervisningen, eller i friminuttet? Eller i motsatt fall – skal skolehverdagen være uten restriksjoner for bruk av mobiltelefon?

Det finnes ingen nasjonale regler for hvorvidt det skal være lov eller ikke å ha med mobil i timen. Det er skoleeierne som bestemmer og eierne er den enkelte kommune, som igjen kan delegere ordensreglementet til den enkelte skole. Dermed blir utslagene forskjellig. I Grimstad kommune er det i dag mobilforbud på skolene.

I mange familier er det også på hjemmebane restriksjoner på bruk av både mobiltelefoner og dataspill – dog antakelig i stor grad varierende fra familie til familie. Men mitt inntrykk er at mange familier har i alle fall noe fokus på dette. Men jeg må jo si jeg undrer meg litt over min datters telefon (hun er 13 år), som ofte ligger til lading på kjøkkenbenken når hun legger seg, og som blinker i ett sett med innkomne «Snap» frem til nærmere midnatt – hver eneste kveld. Og da kan jeg ikke si meg forundret over at mange barn møter trøtte på skolen dagen etter …. De har muligens en litt for aktiv hverdag på mobiltelefonene sine?

Så alt i alt – de er tross alt barn – og jeg mener det er vår rolle som voksne å hjelpe dem til å sette begrensninger og sørge for en sunn balanse mellom bruk og misbruk. Og så blir det opp til lærerne om de ønsker mobiltelefonene som verktøy i undervisningssammenheng eller ikke. (Men så lenge Grimstadskolen satser på digitalisering og flere og flere nå har egen pc eller nettbrett til bruk i undervisningen så er det kanskje heller ikke et så viktig poeng lengere???)

Mobil i skolen 2

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s