Det anføres til stadighet at de økonomiske rammene er blitt strammere og at vi må legge om og tilpasse oss nye økonomiske tider. Jeg mener dette ikke medfører riktighet.

Jeg er selvsagt ikke uenig i at rammene er stramme, og at mulighetene til ekstravagant pengebruk er begrenset. Slik er det for hele Kommunenorge – og slik er det for oss.

Men utsiktene til ekstraordinære skatteinnganger, slik som vi de tre-fire siste årene har vært heldig å oppleve, er redusert – mest sannsynlig. Iallfall er dette noe som til stadighet påpekes i budsjettdiskusjoner og som fremheves som et risikomoment.

Dog har dette lite med forutsetningene og de rammene vi setter i budsjettprosessen å gjøre. I budsjettdokumentene for 2016, 2017 og 2018 står det for alle tre årene (med Rådmannen og Administrasjonens egne ord – kopiert fra budsjettdokumentene som alle har likelydende ordlyd): «Hovedsaken til det positive resultatet var at kommunen mottok betydelige innbetalinger fra enkelte personlige skatteytere i fjor. Denne type innbetalinger er det ikke budsjettert med».

Det vil si at budsjettene for 2016, 2017 og 2018, så vel som det budsjettforslaget vi har fått presentert for 2019, alle bygger på den samme forutsetningen om at ekstraordinære inntekter ikke er en del av de rammene som settes. Men, dersom de kommer – vil de kunne bidra til et økt overskudd!

Et overskudd som kunne gitt en oppbygging av fond og en buffer for fremtiden, et overskudd som kunne gitt oss et handlingsrom til ekstrabevilgninger.

Istedenfor så er størsteparten av ekstrainntektene gått med til å dekke opp underskudd i driften som skyldes at de rammene som er satt for året gjennomgående ikke overholdes. Dermed blir politikernes mulighet til å disponere kommunens midler tilsvarende innskrenket ettersom midlene allerede i stor grad er fordelt ut i driften ved at rammene ikke overholdes…

(Denne tanken gjenspeiler seg også i Grimstad Høyre sitt program for perioden 2015-2019, hvor vi har med følgende punkt: «Vi vil bruke ekstraordinære inntekter til nedbetaling av gjeld eller avsetning til fond – ikke til drift». )

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s