Vi trenger ny svømmehall i Grimstad! Jeg mener det mest hensiktsmessige er at vi bygger et 50-meters basseng – og jeg mener, utfra de momenter som i dag er klarlagt, at ny svømmehall bør plasseres på Campus – det vil si i nærheten av Friidrettshallen. Og det er flere grunner til at jeg mener Campus seiler opp som den beste alternative plasseringen.

Først av alt er dette etter min mening en sentral beliggenhet i forhold til flere av skolene våre – Dahlske videregående skole, ny fagskole og Universitetet ligger i umiddelbar nærhet. I tillegg er området i gang- og sykkelavstand til både Holviga skoler, Jappa skole, Grimstad Ungdomsskole, Frivoll skole og Landvik skole. I så måte kan det være mulig å redusere kommunens utgifter til skyss for ordinær svømmeundervisning også.

Men et punkt som jeg mener bør vektlegges spesielt er nærheten til UiA og studentene. Vi snakker stadig om å gjøre noe for å legge til rette for studentene og deres trivsel, og jeg tror nærhet til en flott ny svømmehall vil være attraktivt i så måte. Nå har vi faktisk muligheten til å gjøre noe konkret for å legge flere tilbud nær universitetet – og den muligheten synes jeg vi skal benytte.

Ved å legge en ny svømmehall i nær tilknytning til friidrettshallen kan vi også få til sambruk av hallene. Og ved stevner og større arrangementer er det forlokkende med flere gode tilbud til besøkende som trekkplaster.

Trafikkavlastningen og tilkomsten mener jeg også får en bedre løsning på Campusområdet. Vi må ikke glemme de utfordringene som er på Levermyr ved arrangementer – og ved daglig bruk – både på stadion og ved svømmehallen. Jeg mener vi vil støte på noe tilsvarende utfordringer ved å velge Gundersholmen som lokasjon for ny svømmehall. Campusområdet har etter min oppfatning klare fordeler når det gjelder trafikkbildet og god adkomst.

Plassering av ny svømmehall på Campusområdet er også i tråd med de ønskene styret i Grimstad Svømmeklubb gikk ut med i november 2017. Det ble den gang også opplyst at JBU, som er en sentral aktør på Campusområdet, også var positive til ny svømmehall i Campusparken. Svømmeklubben er en vesentlig aktør i bruken av vår svømmehall, og deres ønsker bør også vektlegges når vi skal etablere ny svømmehall.

Sist, men ikke minst så er det faktisk mulig å realisere en ny svømmehall på Campus i nær fremtid. Skal vi utrede muligheten på Gundersholmen – og gjennomføre tidkrevende mulighetsstudie og reguleringsprosess der – så er jeg redd for at det vil kunne ta lang tid før vi kan ta i bruk en ny svømmehall. Muligens flere år før vi er klare for å sette spaden i jorda.

Da formannskapet i november 2018 valgte å utsette avgjørelsen om ny svømmehall og ba Rådmannen legge frem en ny plan våren 2019, ble det opplyst at arbeidet med regulering av Campus park er startet opp og en ny svømmehall kan eventuelt reguleres inn der. Jeg mener det er fornuftig å gripe den muligheten.

For å realisere prosjektet om ny svømmehall som et 50-meters basseng mener jeg kommunen må ta et initiativ ovenfor Fylkeskommunen for å søke tilskudd til en slik etablering. Signalene fra Fylket tyder på at det kan være vilje til å støtte både etablering av svømmehall i Grimstad, så vel som i Arendal. Her må vi benytte muligheten! Og Grimstad har gode argumenter dersom vi velger å etablere hallen nær en regional Friidrettshall, UiA, og fylkeskommunale skoler som den nye Fagskolen og Dahlske videregående skole.

Gundersholmen og tankene om badeanlegg med muligheter for kombinasjon med sjøbad kan synes fristende. Men et 50-meters basseng krever nokså store arealer, og når det nevnes kombinasjon med hotell eller andre fasiliteter kan det bli vanskelig (umulig?) å få til. Den gjenstående kollen har jeg forståelse for at ingen ønsker å røre, og da er det visse begrensninger arealmessig på stedet. For en del år siden ble det jobbet aktivt med dette som formål, uten at man lyktes med planene den gang. Muligens fordi dette er vanskelig å få til?

Også når det gjelder etablering av ny svømmehall og tilførsel av liv til sentrum, så er jeg ikke overbevist om at det er rette grepet i så måte. Jeg har mer tro på utviklingen av Oddenområdet og Torskeholmen med næringsutvikling og eventuelt et nytt hotell. Men ny svømmehall mener jeg, på bakgrunn av de momenter som ligger til grunn på nåværende tidspunkt, virker mest fornuftig å plassere på Campusområdet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s