God nettilgang er viktig for både innbyggere og for næringslivet. Og siden regjeringen også er opptatt av det, så er det vedtatt ny graveforskrift, gjeldende fra 1.1.18, nettopp for å gjøre det enklere og billigere å etablere ledningsanlegg som strømnett og bredbånd. Fordi regjeringen har et mål om bredbånd i hele landet innen 2020.

De nye reglene er ment å bidra til økt digitalisering av Norge, og gi mer forutsigbare rammebetingelser for ledningsaktørene. Regjeringen har dermed bidratt til å redusere fremføringskostnadene for bredbånd og legge til rette for fortsatt vekst i investeringene i viktig infrastruktur – men det er jo opp til kommunene å ta de nye reglene i bruk! For – byråkratiske og ulike regler i hver enkelt kommune gir fremdeles uforutsigbare rammebetingelser. Og det går jo til syvende og sist utover innbyggerne i den enkelte kommune som må vente på god nettilgang.

Den vedtatte graveforskriften innehar også felles regler for gravedybde i offentlig vei, og det skal legges til rette for moderne gravemetoder som «microtrenching» der dette er mulig. Men i Grimstad kommune er dette fremdeles ikke blitt en etablert praksis. Heldigvis er det på gang en prosess med å oppdatere den lokale forskriften på dette området, men arbeidet er ikke ferdig.

Øystein Møretrø fra Høyre stilte en forespørsel om en konkrete sak i Kommunestyrets februarmøte 2019, men fremdeles er saken ikke løst. Dersom ikke vår lokale forskrift er oppdatert i henhold til den nye graveforskriften så må vi sørge for at det blir gjort. Men i mellomtiden må vi også behandle søknader om etablering av fiber i kommunen vår, både i bakken – og i lufta. Beklageligvis kan det synes som om det av en eller annen grunn har stoppet opp …

Øystein Møretrø og meg fra Høyre fremmer derfor, sammen med varaordfører Per Svenningsen (Ap) en ny forespørsel i Kommunestyremøtet 1.april for å forsøke å løse en konkret «floke» slik at det kan leveres fiber i Moåsen:

Forespørsel til Kommunestyret 1.april 2019

Afiber AS sendte klage på avslåtte gravesøknader for Østre og Vestre Moåsen 2 datert 02.11.2018. Rådmannen svarte klagen 6.desember 2018 med at det det var ønskelig å få saken bedre belyst før klagen eventuelt opprettholdes og fremmes for formannskapet som er endelig klageinstans.

21.mars 2019 har Afiber fremdeles ikke fått noen avklaring på søknadene. For deres del er konsekvensen at 1000 kunder venter og venter, samt at selskapet i praksis har fått midlertidig forbud om å drive sin virksomhet i Grimstad kommune. Avslaget må tolkes slik at det vil bli gitt avslag på alle søknader frem til dette blir behandlet politisk, for det forutsettes at alle aktører behandles likt. Er dette i tråd med de nasjonale forskriftene?

For «Trenching» ble anerkjent i den nye graveforskriften, og «Skiltplan for strekning av kabler i luft» er av eldre dato. Så hvorfor gis det da avslag og utsettelse på disse så lenge søknader er innenfor regelverket?

Og hvorfor er det ikke mulig å få strekke i luft, der søknaden er godt innenfor regelverk for fellesføring? I andre kommuner godkjennes «skiltplanen» så lenge den er innenfor regelverket, noe som er tilfellet i denne aktuelle søknaden.

Vi er kjent med at kommunen først avventet en rapport fra PS Anlegg om trenching (som ble mottatt 25/2), og deretter har avholdt en befaring hos Arendal kommune for å høre mer om deres erfaringer med trenching, noe som skulle danne grunnlag for behandling av klagesaken. Men er luftstrekk og trenching er to sider av samme sak?

Det er flott at administrasjonen ønsker dialog med andre kommuner og i den forbindelse avholder befaring og et møter for å avklare hvordan vi kan møte publikum og fiberkabelaktører på en god og forutsigbar måte, både for fiber i bakken og i luften. Og det gir selvsagt kommunestyre en grundig saksutredning for å kunne ta en beslutning hvor både fordeler og evt. ulemper med en billigere og raskere fremføring for fiberkabeleierne blir vurdert.

Vi har også forståelse for at det tar tid å vurdere trenching, selv om dette er godkjent i henhold til nasjonale graveforskrifter. Men – igjen stiller vi spørsmålet om luftstrekk og trenching er to sider av samme sak?

Kan kommunen unnlate å godta noe som er innenfor offentlige regler for fremføring av kabler?

Afiber AS er forespeilet at saken først kan komme til behandling i neste formannskapsmøte den 16. mai, det gir en saksbehandlingstid på klagebehandling på 6 måneder ….

Vi ønsker en løsning slik at fiberkabelaktører ikke stenges ute fra markedet i Grimstad Kommune med den konsekvens at kunder og innbyggere må vente i uvisshet på når fiber kan leveres i deres område, og leverandøren får uheldige konsekvenser for sin næringsaktivitet.

Vi foreslår derfor følgende oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber Rådmannen fremme en sak til behandling i Formannskapet snarest mulig, og senest innen 14 dager slik at klagen fra Afiber AS kan behandles og saken avsluttes.

Øystein Møretrø, Høyre

Beate Skretting, Høyre

Per Svenningsen Arbeiderpartiet

 

2 kommentarer »

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s