Grimstad Høyre ser betydningen av at vi sikrer fremtidig vekstmuligheter for Grimstad sentrum med gode bomiljø og et attraktivt og mangfoldig arbeidsmarked for alle oss som bor her – også for kommende generasjoner. Derfor mener vi det er viktig å unngå at ny E18 etableres som åpen linje gjennom Frivolldalen. I dag har jeg sammen med Trond Erik Bognø, Øystein Møretrø og Halvor Ribe skrevet et leserinnlegg til GAT og Agderposten for å redegjøre for hva vi mener:

Med planlagt av- og påkjøring kun ved Morholt og i området Vik/Fjære, så vil E 18 på strekningen gjennom sentrale deler av Grimstad i liten grad bli benyttet av oss som bor og jobber her til våre daglige småturer til barnehage, skole, jobb, trening, handleturer osv. Veien vil i stor grad benyttes av gjennomfartstrafikk og har således lite med lokale utviklingsmuligheter å gjøre. Til det må vi sørge for å ha et godt og velfungerende lokalveisystem, og vi mener at bla den del av nåværende E 18 som blir frigjort må være en vesentlig del av trafikkavviklingsbildet internt i kommunen.

For oss er det viktig å sørge for at vi kan ha god vekst også i bo- og arbeidsmiljø i egen kommune, så vel som i regionen Agder. Grimstad vil ifølge beregninger fra SSB forvente en befolkningsvekst på 29 % frem mot 2040 (dvs vi da vil være snaut 30 000 innbyggere). Til sammenligning er forventet befolkningsvekst for samme periode i Kristiansand 20% og i Oslo 21%. Og for å ruste oss for å utvikle kommunen i takt med befolkningsveksten så trenger vi arealer også rundt sentrumsaksen i årene fremover.

Nå er det på det rene at hele denne økningen i antall innbyggere selvsagt ikke skal bosette seg i sentrum, men noe økt bosetning i dette området må forventes. Og det er naturlig at det i samme takt vil bli behov for økt omfang av sentrumsfunksjoner som butikker, restauranter, kafeer, kontorer, helsetjenester og offentlige tilbud som naturlig hører hjemme i sentrum av en by som Grimstad. Og da må vi sørge for å muliggjøre en slik vekst! For det er faktisk her en stor del av arbeidsplassene i kommunen vår skapes. Arbeidsplasser som også neste generasjon trenger at vi muliggjør tilgjengeligheten av!

Bro gjennom Frivolldalen slik denne er skissert i forslaget fra Nye Veier, så vel som en ny vei i dagen langs eksisterende korridor på den samme strekningen, vil skape en barriere og begrensing av Grimstad sentrums fremtidige vekstmulighet som vi frykter konsekvensen av. Det er det også flere andre som har påpekt. Men hvorfor mener vi i Høyre at dette er uheldig?

Jo, fordi vi må sikre muligheter for vekst også for de generasjonene som kommer etter oss, slik at også de kan ha en god kommune å bo og leve i, med fine turområder, jobbmuligheter og attraktive bomiljø. Men skal handelsvirksomheter med de arbeidsplassene bransjen representerer i fremtiden få vanskeligere forhold? Vi frykter det kan bli en langsiktig konsekvens dersom vi ikke legger til rette for en fremtidig vekst av byen vår – ikke bare de neste 10 årene – vi må se lenger frem!

Og vil det om noen generasjoner tvinge seg frem en vekst i høyden som vil endre karakteristikken vår som sørlandsk småhusby? For vi må ta inn over oss at det også i sentrumsnære områder er landbruksinteresser og andre hensyn som gjør at når man i tillegg legger på en båndlegging i form av støysone og byggegrense rundt en motorvei, som utifra skissen Nye Veier har fremlagt kan se ut som den vil nå helt ned til Berge Gård, ja da er det ikke mye areal igjen å utnytte til fremtidens Grimstad sentrum. Mindre enn 800 meter fra Torvet strekkes en linje som vil avgrense byens vekstmuligheter i kommende generasjoner. For det blir nok aldri aktuelt å etablere verken trivelige bomiljø, handelsmiljø eller arbeidsplasser under en stor E 18-bro.

Og så må vi ta med i betraktningen at dersom dagens korridor blir liggende alene i Frivolldalen etter at ny motorvei er etablert (i hovedsak i tunnel?), så vil denne mye sannsynlig kunne nedklassifiseres og ikke lenger ha de samme begrensningene i form av byggegrenser og antall kryss som i dag. Samtidig som trafikk og støy (særlig ved reduksjon i tungtransport) muliggjør en annen utnyttelse av arealene inntil en slik lokalvei, eksempelvis til næring. Det muliggjør at sentrumsfunksjonene kan vokse og utvikle seg også for kommende generasjoner.

Det er vanskelig å se langt inn i glasskula, men en ting er i alle fall sikkert: at skal det være mulig å vurdere konsekvensene av at veien legges gjennom Frivolldalen i høy bro eller i dagen langs eksisterende trasé – så må Nye Veier utarbeide en konsekvensutredning for hvordan dette vil påvirke sentrumsområdet vårt – for det er mangelfullt utredet så langt!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s