Høyres gruppeleder Trond Erik Bognø og jeg har sendt inn et leserinnlegg til Grimstad Adressetidende for å få frem noen av våre tanker rundt hvorfor og hvordan vi vil realisere en ny svømmehall med 50-meters baner på Campus-området nå. Innlegget er gjengitt nedenfor:

Tiden nå er overmoden for å bygge en ny svømmehall. Dette er en stor investering for kommunen, men den er helt nødvendig. Dagens svømmehall har ikke stor nok kapasitet. Og vi må sikre at barna i Grimstad har muligheten til forsvarlig og tilstrekkelig med god svømmeundervisning. Og Svømmeklubben har behov for en god arena for sin aktivitet. Videre har Grimstad Ungdomsskole behov for utvidelse av gymsalen slik at elevene der kan få mulighet til å få en funksjonell gymsal, noe det har vært behov for lenge.

Et annet moment er at barn ved svømmeklubben noen ganger blir sendt hjem fra trening fordi vannkvaliteten i svømmehallen er for dårlig. Det er bekymringsfullt! Svømmeklubben har behov for fasiliteter som ivaretar deres behov for trening og aktivitet. Både med hensyn til kapasitet, men ikke minst også kvalitet, på anlegget. Og skolebarn og svømmelystne innbyggere i Grimstad har behov for en svømmehall som gir et godt tilbud til alle – og da kan vi ikke ha slike forhold!

Med andre ord – det haster å få på plass ny svømmehall slik at vi kan ivareta behovet for god svømmehopplæring, og slik at vi kan ha en svømmehall til glede for både svømmeklubbens medlemmer og alle våre innbyggere som hyppig bruker hallen. Dette er viktig også i et folkehelseperspektiv, og ved at vi i den nye hallen vil få en godt tilbud til alle som har behov for å benytte et terapibasseng.

Et vurderingstema i denne sammenhengen er om vi skal bygge en ny svømmehall med 25-meters baner, slik vi har i dag, eller om vi skal bygge en hall med 50-meters baner. Det siste alternativet er selvsagt mer kostbart enn det første.

Men skal vi øke kapasiteten så synes vi i Høyre det er helt klart at et 50-meters basseng er det eneste riktige å bygge. I tillegg kan hallen da benyttes til stevner og få en helt annen bruk enn det vi har i dag. Høyre mener at dersom vi først skal investere i ny svømmehall så må vi bygge noe som ruster oss for fremtiden. Vi må ikke bygge for gårsdagens behov.

Høyre mener også at campusområdet er den mest egnede plasseringen av en ny svømmehall, både med tanke på bruken av hallen, men også med tanke på utviklingen av Gundersholmen.

Ved å legge en ny svømmehall i nær tilknytning til friidrettshallen kan vi også få til sambruk av hallene. Og ikke minst er det et viktig tilbud i tilknytning til den nye idrettslinjen ved Dahlske videregående skolen. Plassering av ny svømmehall på Campusområdet er også i tråd med ønskene til Grimstad Svømmeklubb. Og sist, men ikke minst så er det faktisk mulig å realisere en ny svømmehall på Campus i nær fremtid!

Hovedutfordringen er selvsagt økonomien. Bygging av ny svømmehall konkurrerer på lik linje med alle andre prosjekter om midlene som fordeles i de kommunale budsjettene. Høyre er opptatt av å sørge for en forsvarlig forvaltning av økonomien, samtidig som vi er opptatt av å forvalte midlene på en best mulig måte. I lys av dette mener vi det er lite fornuftig å bygge en svømmehall som ikke utvider kapasiteten nevneverdig i forhold til dagens løsning. Men vi ser også at det vil bli en stor belastning for kommunens økonomi. Derfor mener vi det vil være fornuftig å søke samarbeid med andre aktører for gjennomføringen, og vi synes dette prosjektet er godt egnet for å finne en god løsning i så måte.

Vi mener det vil være fornuftig å la noen andre enn kommunen stå for bygging av ny svømmehall av flere årsaker. Først og fremst så viser erfaringer fra den siste tiden at kommunen sliter med å gjennomføre god prosjektstyring (eksempelvis lystmastsaken, biblioteket, Byhaven, Vossgate-prosjektet, nytt renseanlegg, osv.) Derfor mener vi at det kan være fornuftig at dette prosjektet løftes ut av kommunen. Friidrettshallen er et eksempel på et prosjekt som har vært gjennomført av andre, men hvor kommunen er inne som leietaker, så dette er fult mulig også når det gjelder ny svømmehall. Videre har vi tro på at det vil gi et bedre eierskap og forvaltning av hallen på lang sikt.

Høyre fikk i formannskapet flertall for å utrede muligheten for dette, og vi har tillit til at det finnes andre aktører som kan gjennomføre prosjektet med ny svømmehall på en god måte.

Vi håper Formannskapets vedtak stadfestes i kommunestyrets behandling 17.juni:

  1. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med utredning av ny svømmehall i området Campus Grimstad.

  2. Kommunestyret ber rådmannen legge til grunn at det planlegges og prosjekteres for å bygge et 50 meters anlegg med 8 baner, opplæringsbasseng og terapibasseng som erstatning for varmtvannsbassenget på Berge gård og Grimstad svømmehall.

  3. Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide et konkurransegrunnlag for at svømmehallen kan bygges i samarbeid med private aktører der Kommunen går inn med et innskudd og en langsiktig leieavtale.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s