I torsdagsutgaven av Grimstad Adressetidende (13.juni) utfordret Geir Dalholt Ordførerkandidatene i Grimstad på våre visjoner om fremtidens eldreomsorg i Grimstad. Og jeg har selvsagt lyst å gi ham en tilbakemelding på noen av mine tanker om hvordan vi kan lage gode tjenestetilbud for kommunens eldre i årene som kommer.

Her kan dere lese mitt svar til Geir (som også er sent Adressetidende som leserinnlegg):

Det er helt riktig som påpekt i leserinnlegg; mesteparten av pleie- og omsorgstilbudet i kommunen vår er godt, og det er veldig hyggelig at mange oppfatter hjemmetjenesten og bo- og omsorgssentrene som fantastiske. Men det er også et faktum at der er mange utfordringer i helsesektoren. For noen brukere og pårørende oppleves tjenestene å ikke være gode nok, og for mange ansatte er arbeidssituasjonen krevende i den omstillingsprosessen vi nå står midt oppe i.

Pasienten i sentrum

Høyre er opptatt av å gi våre innbyggere i alle aldre helse- og omsorgstilbud med kvalitet. For å oppnå dette vil vi blant annet jobbe for å øke pasienter og pårørendes innflytelse over kvalitet og utvikling av helsetjenestene, og vi vil at omsorgstjenesten skal preges av valgfrihet.

Heltidskultur

Færre mennesker å forholde seg til gjør at behovet for tilgjengelighet, kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet ivaretas. Vi ønsker å trappe opp arbeidet med heltidskultur og alternative turnusordninger. Dette er viktig for våre eldre som mottar omsorgstjenester, men også for de ansatte og deres arbeidsforhold.

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Høyre vil at kommunen skal samarbeide med private og frivillige organisasjoner – fordi vi mener de utgjør et viktig supplement til kommunens egne helsetjenester. Eksempelvis gjør Øygardens Institutt en fantastisk jobb for å gi mennesker med demenssykdom et attraktivt dagtilbud – også for beboere i kommunens egne omsorgssentre. Slike tilbud vil vi gjerne ha flere av. Nå jobbes det med å implementere Demensplan 2020 i Grimstad kommune, og vi må se på frivilligheten som en viktig bidragsyter når vi skal øke tilbudet med gode dagaktiviteter.

Tilrettelegging

For oss i Høyre er det viktig at vi legger til rette for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker og kunne være selvhjulpne i hverdagen. Et godt tilbud av dagaktiviteter og muligheter for avlastning er viktig for pårørende, og det gir livsglede og innholdsrike dager til dem som benytter seg av slike tilbud. Vi ønsker også å tilrettelegge for bomiljø for eldre med tilpasset livsløpsstandard som del av nye utbyggingsområder.

Pårørende som ressurs

Høyre vil at pårørende skal ha mulighet for innflytelse på tilbudet når en pasient ikke selv er i stand til å påvirke sitt behandlingsløp. Pårørende er en viktig ressurs for den de er pårørende for. Vi ønsker at oppmerksomhet skal rettes mot at pårørende kan ha flere roller, både som avlastere, omsorgspersoner og beslutningstagere for behandlingsforløpet, og kommunen må gi god hjelp og avlastning til de som får store omsorgsoppgaver for personer i nær familie. Hvis kommunens innsats starter tidligere, vil flere pårørende orke å bidra lengre.

Velferdsteknologi som supplement til varme hender

Høyre har som visjon at Grimstad kommune skal være en viktig deltaker i I4Helse-prosjektet ved UiA, og at dette skal være med å gi Grimstad kommune sine innbyggere bedre helsetjenester i framtiden. Velferdsteknologi kan imidlertid aldri erstatte grunnleggende menneskelige behov og er ikke ment som «i stedet for» men «i tillegg til». Vi vil sikre at teknologi ikke erstatter personalet, men blir et verdifullt supplement til de ansatte i omsorgstjenester der varme hender er viktig.

Sikre nok sykehjemsplasser

Regjeringen vil sikre bygging av flere sykehjemsplasser gjennom gode tilskuddsordninger. I revidert nasjonalbudsjett for 2018 blir det foreslått midler til ytterligere 700 sykehjemsplasser. Høyre mener at kommunen må være aktiv i å benytte seg av muligheten for statlige tilskudd for å etablere tilstrekkelig med sykehjemsplasser for fremtiden.

Rehabiliteringsavdeling

Grimstad Høyre vil jobbe for å gjenåpne en rehabiliteringsavdeling, der man også ser for seg at hjemmesykepleien kan avlastes når brukere er vanskelig å nå frem til, og/eller at avstanden er så lang at det ikke er hverken helsemessig eller økonomisk forsvarlig at helsepersonell bruker sin tid på å kjøre bil.

God ledelse og gode fagmiljø

Vi vil fortsette å heve kompetansen til de ansatte i kommunehelsetjenesten og få flere faglig dyktige ledere inn i eldreomsorgen. De ansatte er den viktigste ressursen, og vi i Høyre synes det er viktig at ledelsen tar vare på deres innsats og arbeidsglede, spesielt nå som vi vet at arbeidssituasjonen for mange er krevende under omstillingsprosessen. Vi politikere er avhengige av ærlige tilbakemeldinger slik at vi kan ha et godt grunnlag for å gi et godt tjenestetilbud både for brukere, pårørende og ansatte.

God styring og politisk involvering

Høyre i Grimstad har mange visjoner for fremtidens eldreomsorg i Grimstad. Vi har tro på at den omstillingsprosessen vi er midt oppe i er nødvendig, men vi ønsker også at politikerne blir mer involvert slik at det kan gjøres grep og tilpasninger underveis for å sikre at vi fortsatt leverer gode tjenester. Vi får mange tilbakemeldinger fra pårørende som synes situasjonen er krevende for sine nærmeste, men vi får heldigvis også mange tilbakemeldinger fra dem som opplever at de får gode omsorgstjenester i Grimstad kommune.

Det blir flere eldre fremover, og det blir flere eldre med demenssykdom. Dette må vi ruste oss for, og vi i Høyre har gode omsorgstjenester høyt opp på vår agenda. Når de økonomiske rammene er stramme, er det viktig med god styring og ledelse – av alle sektorer i kommunen – slik at vi forvalter felleskapets midler på en måte som gir oss et best mulig tjenestetilbud.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s