Høyre foreslo sammen med Venstre i vårt alternative budsjettforslag å dekke inn barnehagenes økte utgifter til bemanningsnormen ved en økning av barnehagenes rammer for 2019. Dessverre gjorde ikke posisjonen i Grimstad kommune (Krf, Ap, Sv, MdG og Sp) det samme …

Line Ostad, som representerer Høyre i Oppvekst- og Utdanningsutvalget, og jeg er bekymret – og derfor har vi sendt inn et leserinnlegg til Grimstad Adressetidende om den utfordringen vi mener dette blant annet representerer for de private barnehagene:

AP gambler med barnehagedekningen

Høyre har flere ganger foreslått å øke budsjettene til barnehagesektoren i Grimstad kommune slik at barnehagene kan styrke bemanningen. Både fordi det er viktig at Grimstad kommune sine barnehager oppfyller de lovkravene som stilles til bemanning, men viktigst av alt fordi barn har det bedre i barnehagen dersom det er nok voksne der som kan se de og hjelpe de.

Like ofte som vi har foreslått å øke budsjettene til barnehagene har Grimstad Arbeiderparti stemt mot forslaget.

Nå risikerer vi at private barnehager kan legge ned eller redusere antallet barnehageplasser fordi de ikke får tilskudd til å drive i henhold til bemanningsnormen. Grimstad Arbeiderparti er dermed direkte ansvarlig for at vi nå står i fare for å få dårligere barnehagedekning.

31. mai 2018 vedtok Stortinget å innføre en minimumsnorm for voksentetthet og andel pedagoger i barnehager. Loven tredde i kraft allerede 1. august 2018, men alle barnehageeiere fikk 1 år på seg til å innfri kravet.

Arbeiderpartiet har hatt mulighet til å ta tak i denne saken ved behandling av budsjett for 2018 og budsjett for 2019. Høyre fremmet forslag om styrking av barnehagenes budsjetter, men ble dessverre nedstemt.

I sitt budsjettforslag mente KrF og Arbeiderpartiet at de kunne øke budsjettene i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport for 2019. Den skal behandles på mandag, men Arbeiderpartiet viser ingen vilje til å styrke barnehagenes budsjetter der heller.

Det er per dags dato ikke noen av de kommunale barnehagene som oppfyller bemanningsnormen. De vil øke bemanningen for å oppnå normen fra 1. august 2019, men har ikke fått økt budsjettene sine. Grimstad Arbeiderparti plasserer dermed barnehagene i en situasjon hvor de må velge mellom å overholde budsjettene sine eller å oppfylle krav i loven. Dette er ekstra kritisk for private barnehager.

Når kommunen skal gi tilskudd til private barnehager skjer dette på bakgrunn av kommunens regnskap to år tilbake i tid. Det vil si at når kommunen øker sin bemanning i barnehagene og dette reflekteres i regnskapet for 2019 vil ikke de private barnehagene få økt sine tilskudd før 1.1.2021.

I en undersøkelse gjennomført av Private Barnehagers Landsforbund (PBL) på nasjonalt nivå oppgir mange private barnehageeiere at de er usikre på videre drift eller at de kan måtte redusere antallet barn for å innfri normen.

Grimstad Høyre mener at de private barnehagene står for en uerstattelig del av barnehagetilbudet i Grimstad kommune. Vi må ta vare på de private barnehagene vi har, i stedet for å gi de dårligst mulig vilkår. Når vil Grimstad Arbeiderparti gjøre alvor av deres fine ord om tidlig innsats og faktisk gjennomføre en satsing på våre alle minste og aller mest dyrebare?

Line Ostad, Kommunestyrerepresentant Høyre

Beate Skretting, Kommunestyrerepresentant Høyre

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s