Innlegget er skrevet av Sigrid Bakken, Listekandidat nr 4, Grimstad Høyre og publisert i Grimstad Adressetidende

img_3113

Kunnskap er vårt viktigste verktøy i kampen for et samfunn med muligheter i for alle.

Vi i Grimstad Høyre ønsker at det ikke har noe å si hvilke skoledistrikt barna tilhører i kommunen. Alle barn skal ha like muligheter til trygg skolehverdag, mestring, tilpasset og tilrettelagt undervisning.

Alle barn skal ha like muligheter. Det skal ikke være A og B skoler der noen barn er heldig med både lærere, faglærer, rektorer, ekstra personell, assistenter og miljøpersonell, og hvorvidt det er tydelige retningslinjer og felles forståelse og lik praksis av disse. Skolene i kommunen vår må å ha nedskrevne rutiner, og praktisk utførelse og lik forståelse av dette blant skolens ansatte. Grimstad Høyre ønsker at dette praktiseres likt på alle skoler i kommunen slik at alle barn får like muligheter uavhengig skoledistrikt og bosted.

Eksempelvis skal alle møter med foreldre ha rutiner der det blir skrevet referater hvor foreldres ønsker om tilrettelagt undervisning, spørsmål om behov for PPT-utredning, ønske om tilrettelagt undervisning, mistanke om mobbing (både om deres barn er med å mobbere andre barn eller om de selv blir utsatt for mobbing) etc. blir nedskrevet, jmf. Utdanningsloven § 19.

Rutiner for «tidlig innsats» og «null mobbing» må praktiseres likt på alle skoler – slik at alle barn blir ivaretatt, fulgt opp og får en trygg skolehverdag. Vi ønsker ikke tilfeller der relevant tidlig innsats og mangel på tilrettelagt undervisning ikke utføres – for vi kan ikke ha det slik at det er elever i kommunen vår som går ut av ungdomskolen med svake skoleresultatet og lite faglig utbytte av undervisning. Det sier seg selv at disse elevene vil få utfordringer med å komme gjennom videregående skole. Vi i Grimstad Høyre jobber for at elever som har behov for tilrettelagt undervisning skal få dette avklart tidlig i skolegangen og ikke på slutten av ungdomsskolen, og dermed ha mistet verdifull undervisning som skal være grunnlag for vider skolegang, jobbmuligheter, livskvalitet og godt voksenliv.

Grimstad Høyre vil at alle barns skal lære seg å skrive, lese og regne skikkelig. Dette er grunnleggende ferdigheter for å kunne klare seg i skole, samfunnsliv og privatliv. Det er derfor viktig med tidlig innsats, både mot mobbing og ved tilrettelagt undervisning i barneskole, slik at man ikke detter av lasset og ikke får faglig utbytte.

I Grimstad kommune har vi mange dyktige og engasjerte lærere som gjør en fantastisk innsats for den enkelte elev hver arbeidsdag, og gode rutiner er med på å sikre at elevene følges opp på en best mulig måte. Grimstad Høyre vi derfor at det skal jobbes videre med å implementere tydelige rutiner – som ansatte har lik forståelse og praktisering av – slik at alle barn har like muligheter til trygg skolehverdag og mulighet til utdannelse utover ungdomskolen.

Vi må unngå at barn gruer seg til friminuttene på grunn av mobbing, trakassering og utestenging. Hvilke faglig utbytte har barna i undervisning om de vet at mobberne står klar ute skolegården i friminuttene? Hvor er fokus om de tenker ut strategier for å unngå mobbere i friminuttene, hvor de skal bevege seg i skolegården, om de kan gjemme seg på et toalett til skoleklokken ringer inn, etc?

Vi må gi barna tilrettelagt og god undervisning slik at hver enkelt barn opplever mestringsfølelse i skolehverdagen. Hvordan oppleves det å ikke få til lekse etter lekse ukene gjennom? Hvordan oppleves det å gå i 9. klasse i mattetimen når man datt av lasset i 5.klasse og faglig ikke har den relevante grunnkompetansen til å ha utbytte av undervisningen som gis?

Grimstad Høyre ønsker en kamp mot mobbing og vi vil jobbe for at tidlig innsats gis til de barna som trenger det!

Barn skal ikke mobbes! Barn skal gå på en skole som gir de beste muligheter, barn som har det vanskelig skal få hjelp, barn skal ikke utsettes for vold og overgrep, og barn skal kunne delta på minst en fritidsaktivitet. Mobbing rammer heldigvis ikke alle barn i kommunen, men det er derfor det er så vanskelig og gjør så vondt og ødelegger for de som rammes.

Grimstad Høyre vil styrke eksisterende rutiner og ha kontinuerlige prosesser for forbedring av rutiner mot mobbing i skolene. Kommunen må yte relevant hjelp til de barn som har vært utsatt for mobbing slik at de får hjelp og fremtidige trygge skolehverdager og tilrettelagt undervisning.

Gode rutiner for «tidlig innsats» og «null mobbing» er viktige for at kommunen i fremtiden kan ta tak i dette på et tidlig tidspunkt for å unngå skade og belastninger for det enkelte barn og deres familier.

Grimstad Høyre vil derfor ha en kommune som har en kontinuerlig prosess der det jobbes med forebyggende tiltak mot mobbing. Grimstad kommune må jobbe for at alle barn skal oppleve en trygg skolehverdag, mestring og få kompetanse gjennom undervisning som danner grunnlaget for yrkesvalg og et godt voksenliv.

50512367
Sigrid Bakken, listekandidat nr 4 Grimstad Høyre

Innlegget er skrevet av Sigrid Bakken, Listekandidat nr 4, Grimstad Høyre og publisert i Grimstad Adressetidende

1 kommentar »

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s