Leserinnlegg, publisert i Grimstad Adressetidende.

img_3111

Tidlig innsats starter i barnehagen.

Hvert år starter tusenvis av barn i barnehagen. Der skal de ha det trygt og godt – uansett hvilken barnehage de starter i. For om vi lykkes i barnehagen, så kan det bidra til å utjevne sosiale forskjeller og barns utgangspunkt ved skolestart.

Barnehagen skal være både en trygg omsorgsarena – og en arena for å lære gjennom lek og stimulering av barns naturlige nysgjerrighet. For barnehagen er for mange det første møtet med bokstaver, tall, språk, natur og ikke minst lek og samspill med andre barn. De første leveårene er avgjørende for å tilegne seg språk og tallforståelse og vi vet at en god barnehage gjør overgangen til skole enklere.

Det viktigste i barnehagen er innholdet og kvaliteten på tilbudet. Nettopp derfor har Høyre i regjering lagt frem og fått vedtatt en ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, der det er tydeliggjort hva de ansatte skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Det er også tydeliggjort at personalet har et ansvar for å forebygge og stoppe utestenging og mobbing.

Flere trygge ansatte og kvalifiserte barnehagelærere

Ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og god kvalitet i barnehagen er avhengig av dem som arbeider der. Høyre har innført historiens første minstenorm til bemanning i barnehagen. Normen stiller krav om en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks barn over tre år. I tillegg har vi skjerpet kravet til pedagogtetthet. Dette betyr flere trygge voksne og kvalifiserte ansatte i alle landets barnehager. Dette er en minstenorm og barnehageeier står fritt til å ha flere ansatte enn normen.

Høyre i Grimstad har jobbet for at vi skal avsette tilstrekkelig med midler i budsjettene for å innfri bemanningsnormen for barnehager i kommunen vår, og vi synes det er beklagelig at dette ikke er ivaretatt av dagens posisjon (Krf, Sp, MdG og Ap).

Høyre mener også det er viktig at barnehagen er en utviklende arbeidsplass. Derfor er Høyre i regjering opptatt av å styrke kompetansen til de ansatte gjennom etter- og videreutdanning og styrke rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen, fordi vi mener det det er viktig å gi tilbud om faglig utvikling og påfyll til de ansatte.

En barnehage for alle

Høyre mener alle som ønsker det, skal ha mulighet til å velge barnehage for sine barn. Alle barn har glede av å gå i barnehage, men det er aller viktigst for familier med lav inntekt og få ressurser, og derfor har vi innført redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen.

I regjering har Høyre satset mer på kvalitet i barnehagen enn noen tidligere regjering. I 2019 bruker vi om lag 430 millioner kroner på kompetanse og kvalitet i barnehagene, og det er en dobling siden 2013. Samtidig blir barnehagen billigere for familier med lav inntekt.

En mangfoldig sektor

Høyre er opptatt av mangfold i barnehagesektoren. Et stort mangfold av ulike barnehager sikrer et tilbud som er tilpasset det enkelte barn og den enkelte familie. Det gjelder størrelse, tema, profil og eierskap.

I disse dager er det mange små som starter i barnehagen for første gang, og det er mange som spent vender tilbake til barnehagen etter endt sommerferie. Vi i Høyre ønsker barn og ansatte i barnehagene i kommunen vår lykke til med starten på et nytt barnehageår!

Høyre i Grimstad vil jobbe for

  • At bemanningsnormen skal innfris
  • Å sikre at barn som trenger ekstra oppfølging, følges opp
  • å sørge for bedre kontakt mellom foreldre, barnehage og skole i barnas overgang fra barnehage til skole
  • Å være positive til etablering av private barnehager og jobbe for å ivareta mangfoldet av godt barnehagetilbud i kommunen

Beate Skretting, Ordførerkandidat Grimstad Høyre

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s