Uncategorized 0

Kandidatpresentasjon: Per Øyvind Erlandsen, listekandidat nr 7 for Grimstad Høyre

Høyres listekandidat nr 7, Per Øyvind Erlandsen: Per Øyvind Erlandsen er 47 år, har to barn i tenåra og er bosatt på Vik. Han har de siste 20 åra jobbet med gjenvinning og utnyttelse av ressurser fra både avfallsbransjen og industri. Siden mars 2019 har han jobb for Lindum AS som er fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering – for […]

Uncategorized 0

Kunnskapsministeren og Stortingspresidenten på barnehagebesøk i Grimstad

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner på barnehagebesøk med fokus på tidlig innsats, språkopplæring og god overgang fra barnehage til skole. I dag har Kunnskapsminister Jan Tore Sanner og jeg vært så heldige å få komme på besøk i Eide Barnehage og Hokus Pokus Barnehage for å høre om deres arbeid med tidlig innsats allerede i barnehagen. Her fikk vi blant annet […]

Uncategorized 0

Kandidatpresentasjon: Nils Erik Henriksen, listekandidat nr 6 for Grimstad Høyre

Høyres listekandidat nr 6, Nils Erik Henriksen: Nils Erik Henriksen er en mann med bred erfaring, både fra yrkeslivet, ulike organisasjoner og tidligere politisk arbeid. Han er 57 år, bor i sentrum sammen med sin kone og har 3 voksne barn. Nils har flere perioder bak seg i kommunestyret, og vart vært fast medlem av Teknisk Utvalg to perioder frem […]

Uncategorized 0

Jeg ønsker at Grimstad skal være en JA-kommune!

TeamHøyre i Grimstad tar utfordringen fra Erna og ønsker å gjøre Grimstad til en JA-kommune! I går deltok jeg under Arendal-uka og fikk blant annet høre Statsminister Erna Solberg under Høyres partitime på kanalplassen. Erna trakk frem mange gode lokalpolitiske saker som kvalitet i skolen, gode helsetjenester, valgfrihet og trygge lokalsamfunn, inkludering og ettervern for mennesker som har eller har hatt rusproblemer […]

Uncategorized 0

Nå er det mulig å forhåndsstemme

Har du alt bestemt det for hvilket parti du vil stemme på? Eller er du forhindret fra å stemme på selve valgdagen 9.september? Da er det vel ingen grunn til å vente…. Like greit å få det unnagjort – for i dag åpner muligheten til å forhåndsstemme!  Selv har jeg benyttet meg av muligheten til å forhåndsstemme ved hver valg […]

Uncategorized 0

Tidlig innsats starter i barnehagen

Leserinnlegg, publisert i Grimstad Adressetidende. Tidlig innsats starter i barnehagen. Hvert år starter tusenvis av barn i barnehagen. Der skal de ha det trygt og godt – uansett hvilken barnehage de starter i. For om vi lykkes i barnehagen, så kan det bidra til å utjevne sosiale forskjeller og barns utgangspunkt ved skolestart. Barnehagen skal være både en trygg omsorgsarena – og en arena for å lære gjennom lek og stimulering av barns naturlige nysgjerrighet. For barnehagen er for mange det første møtet med bokstaver, tall, språk, natur og ikke minst lek og samspill med andre barn. De første leveårene er avgjørende for å tilegne seg språk og tallforståelse og vi vet at en god barnehage gjør overgangen til skole […]

Uncategorized 1

Vi tror på Grimstad

Grimstad Høyres program for 2019-2023: Vi tror på Grimstad! Grimstad er en fantastisk plass! Vi har en flotte levende by – med så godt som ingen tomme butikklokaler! Vi har et variert og spennende arbeidsmarked, med muligheter for jobb for våre innbyggere og utviklingsmuligheter for virksomhetene. Vi har god barnehagedekning i et mangfold av barnehager med variert tilbud, variert størrelse […]

Uncategorized 0

Kandidatpresentasjon: Håvard Eriksen, listekandidat nr 9 for Grimstad Høyre

Høyres listekandidat nr 9, Håvard Eriksen: Håvard Eriksen er en veldig politisk engasjert ung mann som gjerne vil komme inn i kommunestyret for Høyre de neste 4 årene. Han er Grimstad Høyres ungdomskandidat og listekandidat nr 9 foran høstens kommunevalg. Han er 22 år og har vært medlem av partiet siden 2015, de to siste årene som leder av Unge […]

Uncategorized 0

Kompetanse er viktig – også i omsorgtjenestene!

Vi snakker om kompetanseheving i mange sammenhenger, og ofte trekkes satsningen på blant annet etter- og videreutdanning av lærerne frem. Men det er ikke bare i skolen at kompetanseheving er viktig, det er viktig med faglig påfyll og utvikling i alle sektorer av kommunen – også i helsesektoren. Et ledd i utviklingsarbeidet i helsesektoren er den jobben Utviklingssentrene gjør. Der […]

Uncategorized 0

Kandidatpresentasjon: Sigrid Bakken, listekandidat nr 4 for Grimstad Høyre

Høyres listekandidat nr 4, Sigrid Bakken: Sigrid Bakken er ei positiv og blid dame fra Kroken. Sigrid kommer fra vest i Telemark og har bodd i kommunen siden 2000 da hun giftet seg med en Grimstadmann. Hun har en aktiv hverdag med jobb og tre barn i skolealder, og interesser som frivillighetsarbeid, friluftsliv, samfunnsspørsmål og politikk. Sigrid vil veldig gjerne […]

Uncategorized 1

Alle barn har rett på en god skolehverdag med trygghet og mestring

Innlegget er skrevet av Sigrid Bakken, Listekandidat nr 4, Grimstad Høyre og publisert i Grimstad Adressetidende Kunnskap er vårt viktigste verktøy i kampen for et samfunn med muligheter i for alle. Vi i Grimstad Høyre ønsker at det ikke har noe å si hvilke skoledistrikt barna tilhører i kommunen. Alle barn skal ha like muligheter til trygg skolehverdag, mestring, tilpasset […]

Uncategorized 0

Høyre vil gi faglig sterke elever større utfordringer

Alle elever har krav på tilpasset opplæring. Også elever med høyt læringspotensial. Disse elevene fortjener også en skole med kunnskap og mestring tilpasset deres nivå. I dag er det alt for tilfeldig hvorvidt elever med høyt læringspotensial får et tilpasset tilbud. Høyre vil ha en god skole for alle! Vi må ikke forsømme elever med høyt læringspotensial. For når tilpasset […]