Gå til innhold
Uncategorized 0

Skolebyen Grimstad i stadig utvikling

Jeg er stolt av at vi har klart å opprettholde vår status som skolebyen Grimstad siden 60-tallet. At vi i sin tid fikk SØTS (Sørlandets Tekniske Fagskole) til byen, og deretter Agder Ingeniør- og distriktshøyskole (AID), før det vi i dag kjenner som Universitetet i Agder (UiA) – har vært av stor betydning for kommunen vår. Og vi er i […]

Uncategorized 0

Sniktitt på det nye I4Helse senteret

Sammen med Mathilde Tybring-Gjedde fra Stortingets utdannings- og forskningskomite, Torunn Ostad fra Agder Høyre og Linda Dagestad Øygarden fra Arendal Høyre var jeg i dag så heldig å få besøke I4Helse-senteret ved Universitetet i Agder her i Grimstad. Daglig leder Tor Åge Fjukstad ga oss en presentasjon av I4Helse og vi var også så heldige å få en omvisning og […]

Uncategorized 0

AP gambler med barnehagedekningen

Høyre foreslo sammen med Venstre i vårt alternative budsjettforslag å dekke inn barnehagenes økte utgifter til bemanningsnormen ved en økning av barnehagenes rammer for 2019. Dessverre gjorde ikke posisjonen i Grimstad kommune (Krf, Ap, Sv, MdG og Sp) det samme … Line Ostad, som representerer Høyre i Oppvekst- og Utdanningsutvalget, og jeg er bekymret – og derfor har vi sendt […]

Uncategorized 2

Vårens siste kommunestyremøte – og mange viktige saker står på agendaen!

Hovedaktiviteten denne uken blir utvilsomt mandagens kommunestyremøte. Vi har denne gangen svært mange saker til behandling! Og enkelte av sakene er ganske store og av veldig viktig betydning for kommunen vår, slik som utvikling av Gundersholmen, ny svømmehall, alternativ opplæringsarena, vedtekter og rammeplan for SFO, plan for «Leve hele livet», bruk av iMal i begynneropplæringen i lesing i Grimstadskolen, oppgradering av Torvet, plansaker på både på Fevik og Støle, Veteranplan, årsregnskap og tertialrapport. Saksliste til Kommunestyrets møte 17.juni: https://sru.grimstad.kommune.no/api/utvalg/200219/moter/429592/dokumenter/0 Vel, dette blir vårhalvårets siste kommunestyremøte og det medfører en liten pause i lesing av sakspapirer til over sommeren (med unntak at et ekstramøte i Teknisk Utvalg 2.juli). Onsdag denne uken får vi besøk av stortingsrepresentant og medlem av utdannings- og […]

Uncategorized 0

Visjoner for eldreomsorgen i Grimstad

I torsdagsutgaven av Grimstad Adressetidende (13.juni) utfordret Geir Dalholt Ordførerkandidatene i Grimstad på våre visjoner om fremtidens eldreomsorg i Grimstad. Og jeg har selvsagt lyst å gi ham en tilbakemelding på noen av mine tanker om hvordan vi kan lage gode tjenestetilbud for kommunens eldre i årene som kommer. Her kan dere lese mitt svar til Geir (som også er sent Adressetidende […]

Uncategorized 0

Vi må få på plass en tidsriktig og funksjonell svømmehall i Grimstad

Høyres gruppeleder Trond Erik Bognø og jeg har sendt inn et leserinnlegg til Grimstad Adressetidende for å få frem noen av våre tanker rundt hvorfor og hvordan vi vil realisere en ny svømmehall med 50-meters baner på Campus-området nå. Innlegget er gjengitt nedenfor: Tiden nå er overmoden for å bygge en ny svømmehall. Dette er en stor investering for kommunen, […]

Uncategorized 0

Ukens politiske meny ser igjen variert og spennende ut!

Åpenhet er viktig for tillit – også i politiske prosesser. Jeg tenkte følge opp med å dele min plan for uken hva gjelder politiske aktiviteter og møter. Dagene som lokalpolitiker i Grimstad er innholdsrike, varierte og på mange måter både spennende og krevende. Denne uken starter med gruppemøter (som alltid i de ukene det er møter i de ulike utvalgene). Her vil vi gå gjennom sakene som skal opp til behandling i ulike råd og utvalg, samt det som skal behandles i Kommunestyremøtet senere i måneden. Denne mandagen er det også lagt opp til to presentasjoner som alle kommunestyremedlemmene er invitert til, og det er begge veldig interessante temaer. Tirsdagens møte i Teknisk Utvalg vil jeg utfra sakslisten tro at […]

Uncategorized 0

Ny runde med uheldige avsløringer – hvor går grensen?

For tre år siden det ble avdekket at helse- og omsorgssektoren i Grimstad kommune hadde kjøpt private tjenester for rundt 100 millioner kroner uten forutgående konkurranser. 27. mai 2019 ble Kommunestyret orientert om en ny stor innkjøpssak i Grimstad. Denne gangen dreier det seg om teknisk sektor og innleie av anleggsmaskiner. Agderpostens gravende journalist har avdekket følgende: Kontraktens verdi var […]

Uncategorized 0

Høyre vil ha en skole med muligheter for alle

Utdanningsdirektoratet har nå publisert det som heter skolebidragsindikator for grunnskolen. Det har blitt publisert en gang tidligere, i 2017. Disse tallene forteller oss hvor mye skolene bidrar til elevenes læring når vi kontrollerer for elevenes forutsetninger. (Tallene beregnes av SSB) Elevens bakgrunn i form av foreldrenes utdanning og inntekt skal ikke avgjøre hvor godt de lykkes på skolen. Det er […]

Uncategorized 0

Næringssjefen bør involveres oftere arbeidet med i plan- og byggesaker

Teknisk Utvalg hadde i vår et dialogmøte med Rådmannen. Der ble blant annet Næringssjefens involvering i plan- og byggesaker tatt opp. Reguleringsplaner og større byggesaker er ofte av stor samfunnsmessig interesse og av betydning for næringslivet. Flere av medlemmene i Teknisk Utvalg påpekte dette under vår dialog med Rådmannen, og jeg ytret også et ønske om at Næringssjefen skal uttale seg […]

Uncategorized 0

Grimstad kommune får 630 000 til skolebibliotekene

Gode skolebibliotek med dyktige ansatte kan bidra til læring i alle fag, gjøre barna mer nysgjerrige på bøker og gi dem lyst til å lese. Jeg synes derfor det er fantastisk flott at regjeringen nå bevilger ekstra midler til kommunene for andre år på rad. I Jeløy-plattformen lovte regjeringen nemlig en satsing på bibliotekene, og nå leverer de! Støtten til […]

Uncategorized 0

Regjeringen deler ut midler til gode tiltak

 Regjeringen offentliggjorde i dag hvilke tiltak som har fått innvilget midler gjennom «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019» i Grimstad. I Grimstad er det delt ut midlerfølgende tiltak: GRIMSTAD RØDE KORS FUN 365 – kr 160 000,- Senteret er et aktivitetssenter for barn, ungdoms og familier og tilbyr et bredt spekter av aktiviteter gjennom hele året. Målet er […]