Uncategorized 0

En helg til inspirasjon

En lokalpolitikers hverdag er spennende og variert, og noen ganger krydres den med litt ekstra spennende innhold. Denne helgen har jeg hatt gleden av å delta på Høyres Kommunalkonferanse 2018 i Stavanger. En helg fylt av inspirasjon, læring og erfaringsutveksling sammen med 700 politiske kolleger fra kommuner og fylker fra hele landet. Det er fantastisk lærerikt å få tilbringe en […]

Uncategorized 0

Næringsliv – byutvikling og statlig vinmonopol

Vi kunne for noen dager siden lese i lokalavisene om hvordan kommunen scoret i Kommune-NM – NHOs årlige rangering av kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft. Grimstad kommer godt ut og klatrer 10 plasser fra i fjor til en respektabel 36. plass av i alt 422 kommuner. Og vi ender på den 4. beste plasseringen på Agder. I kategorien næringsliv scorer vi best på Agder – og det er jo noe å glede seg over! Og en del av næringslivet vårt holder til i sentrumsområdene og driver med handel. Små og store butikker med energiske og kreative drivere som er med på å skape tilbud og aktivitet for oss som bor her. Både på Oddensenteret, i sentrumskjernen og i områdene […]

Uncategorized 0

Budsjettrealisme?

I oktober 2016 var vår nye rådmann på plass. Hun ble kastet rett ut i budsjettprosessen og påbegynt opprydding i den såkalte innkjøpssaken. I et intervju i Grimstad Adressetidende den 8.oktober fikk vi et innblikk i rådmannens tanker for utførelsen av jobben hun er satt til å gjøre. Rådmannen sa den gang at vi må tilpasse drift til de økonomiske forutsetningene vi har. En utsagn kommunale ledere har sagt mange ganger før henne. Videre sa hun at «…vi må jobbe smartere eller gjøre mindre av noe for å få plass til å gjøre andre ting. Og det er mitt ansvar å legge fram et budsjett som skal gå i balanse og påse at det gjør det.» Vi som har drevet […]

Uncategorized 0

En god dag på «jobben»

Etter en lang og deilig sommerferie og noen uker med intense debatter i form av leserinnlegg, ordveksling i sosiale medier og nokså krevende orkantilstand i kjølvannet av de sakene vi fremdeles forsøker å rydde opp i – innkjøpssak, skolesak, styringsgruppe og åpenhetskultur – så var det i dag godt å få gjøre noe konstruktivt politisk arbeid. Dagen ble tilbrakt i møte […]

Uncategorized 0

Lykke til med første skoledag!

I dag møter hundrevis av forventningsfulle barn og ungdom i Grimstad kommune opp til første skoledag. Og alle er spente på hva dagene og årene skal fylles med. Høyre ønsker at barna skal møte en inkluderende skole med et godt læringsmiljø, hvor elevene opplever mestring og læring. Fra 1.august 2018 innføres det nye regler som skal gi barna våre det beste utgangspunktet for å mestre skolen, hverdagen og senere arbeidslivet. I tillegg får vi nye regler som sikrer flere lærere i skolen, og det innføres plikt til samarbeid mellom skole og barnehage for å sikre en god overgang ved skolestart, og det mange lærere som får etter- og videreutdanning. ✅   Skolene har plikt til å gi intensiv opplæring til elever på […]

Uncategorized 1

Besinnelse

Ordføreren maner til besinnelse – han ønsker dermed at vi skal ta til fornuft, roe oss ned – tenke oss om. Å besinne seg er å beherske seg og samle tankene slik at man følger fornuft mer enn følelser; overveie og vurdere hvordan man skal handle i en situasjon. Når det gjelder situasjoner som den vi opplever i den såkalte «skolesaken» er det imidlertid svært vanskelig å unngå at følelser blir involvert. Jeg er enig med Ordføreren i at det er viktig å tenke seg om – som i enhver sak og situasjon vi står oppi – og det er viktig å være saklig og foreta fornuftige beslutninger. Men er det overhodet ingen fornuft i at det har være en […]

Uncategorized 1

Tid for å brette opp ermene og se fremover!

«Kommunestyret må ta styringen tilbake. Nok er nok» skriver fem sentrale medlemmer av arbeiderpartiet i leserinnlegg i dagens lokalaviser og slår samtidig fast at «lukkede prosesser tyder ikke på god ledelse». Jeg kunne ikke si meg mer enig og det er gledelig at flere sentrale politikere nå tar til orde for at de ser behovet for en snarlig endring i ukulturen som har fått festet seg med blant annet møter uten formell innkalling, saksliste og protokoll. Jeg synes dette lover godt for endring. Arbeiderpartiet er en del av posisjonen i kommunen og dermed synes det som om et bredt lag av kommunestyrerepresentanter nå tar ansvar for å sette på dagsorden at en opprydding er nødvendig. En ting som slår meg […]

Uncategorized 1

Traff jeg virkelig spikeren på hodet…?

Ja, det ser ut til at jeg traff spikeren på hodet i gårsdagens innlegg og satt fart på en viktig retningsendring i organiseringen av enkelte prosesser i Grimstad Kommune. Innlegget mitt resulterte i en lengre reportasje i Agderposten (http://www.agderposten.no/nyheter/hardt-ut-i-egen-blogg-er-formannskapet-blitt-en-gutteklubben-grei-1.2463725) med påfølgende oppfølgingsartikkel (http://www.agderposten.no/nyheter/full-forvirring-om-dato-for-omstridt-avgjorelse-1.2463992) hvor Ordføreren ser ut til å både beklage manglende protokollføring og love bot og bedring. Personlig er jeg svært tilfreds med at det ser ut til at mitt enkle blogginnlegg (det første noen gang publisert …) medfører at det for alvor tas tak i denne alvorlige situasjonen. Og det gleder meg at jeg har mottatt massiv støtte i form av positive tilbakemeldinger fra både politiske kolleger i kommunestyret og en rekke andre engasjerte personer. Med bakgrunn i […]

Uncategorized 1

På tide å si ifra…

I ett ekstraordinært formannskapsmøte i en pause under kommunestyremøte 7.mai, hvor agendaen var at formannskapet skulle drøfte et tilbud om kjøp av en kommunal tomt, ble det avslutningsvis besluttet på stående fot – og uten informasjon på forhånd og mulighet for drøfting i de ulike partigruppene –å opprette en såkalt «styringsgruppe». Styringsgruppens formål synes å være å støtte rådmannen i […]

Uncategorized 0

Likestilling i politikk og administrasjon

Forskning viser at «politikk er en mannegreie», sa Terje Stalleland i kommunestyremøtet i desember 2014, og refererte til oppslag i Aftenposten 26.juli 2013 som igjen viste til en NTNU-undersøkelse. Det skapte en enorm debatt i kommunestyret den gangen, og på slutten av møtet ble det vedtatt at «Kommunestyret oppfordrer partiene til å legge til rette for at flere kvinner blir valgt inn i kommunestyret og at ledervervene blir jevnere fordelt mellom kvinner og menn». Ordfører Antonsen fikk dengang også flertall for et tilleggsforslag om «at valgkomiteen jobber frem et forslag til mandat og profil for, samt sammensetning av et ad hoc-utvalg, som skal se vilkår for politisk deltakelse i Grimstad kommune». Siden den gang har det vært valg i 2015, […]

Uncategorized 0

Optimisme – er det mulig?

Optimisten hevder at vi lever i den beste av alle verdener. Pessimisten frykter at det er sant. James Branch Cabell Jeg har alltid prøvd å betrakte verden fra sin beste siden, se lyst på livet og seile gjennom dagene med livsbegjær og positive holdninger for fremtiden. Ja – jeg er en optimist! Men hva betyr det egentlig å være optimistisk? […]

Uncategorized 0

Liv og røre

Enda et vellykket arrangement! Så fantastisk morro det er med sommer i Grimstad☀️! Sommershow, konserter, oppsetning i Fjæreheia, arrangerer på torvet og i byen ved nattåpent og andre tilstelninger – vi har mange engasjerte og kreative flotte mennesker som skaper utrolig mye for så mange😊!! All honnør til alle ildsjeler, næringsdrivende og aktører som bidrar til at byen vår kan […]

Uncategorized 0

Sølekaker og agurktid

Det er sommerferie og som de fleste andre nyter jeg rolige dager men litt ferie av og på fra jobb, og ettermiddager uten politiske møter og sakspapirer som skal gjennomgås. Lange lyse kvelder gir energi selv om varmen nesten er overveldende – og det kjennes godt å ta en pause fra innkjøpssaker, anmeldelser, tillitsutfordringer og jag etter tilbakeholdte dokumenter. Ja, det er nesten ikke til å tro at disse sakene fremdeles ikke har fått en ende – og med «agurktidens» fritt-frem i avisene så har de som ønsker det fått boltre seg med god spalteplass til å kaste stein på hverandre i sakens anledning. Man kan undres over noe av det som er sagt og skrevet – men at det er […]

Uncategorized 0

Velkommen

Velkommen til min nettside. Her vil jeg dele stort og smått om min hverdag som innbygger og lokalpolitiker i Grimstad. Det er mye spennende som skjer og om få måneder braker en ny valgkamp løs. Det siste året har vært ganske turbulent politisk i kommunen vår – vi går for blanke ark og nye koster etter valget! Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton