Gå til innhold

Kategori: Uncategorized

Uncategorized 0

Hjertesoner og trafikksikre områder rundt skolene

Noen ganger får vi som lokalpolitikere henvendelser som det er ønskelig at vi skal ta tak i. I dag fikk jeg enda en slik henvendelse. Den går på noe så enkelt – likevel noe så komplisert – som trafikksikkerhet ved en av kommunenes skoler. Det er kommet henvendelser den siste tiden på at skole og foresatte opplever hyppige trafikkfarlige situasjoner ved avlevering/henting ved Holviga skole i miljøgata i Grooseveien. Foresatte svinger bilen inn mot gang-/sykkelveien, som er avsperret med bom, for å slippe av sine håpefulle og må deretter rygge bilen ut i veien igjen. Forståelig nok er dette en rask og enkel måte å besørge avlevering på om morgenen. Utfordringen er bare at det ikke er spesielt godt tilrettelagt […]

Uncategorized 3

Hvor blir det av lysmastene?

Vi har de siste årene forsøkt å finne en løsning på saken vedrørende lysmaster på Levermyr Stadion. En løsning som både Jerv som bruker av banen, kommunen som eier av stadionanlegget og naboer og omgivelsene rundt kan leve med. Men Fylkesmannen opphevet før sommeren kommunes vedtak om oppføring av lysmastene. Og da var det tilbake til start igjen… Det viktigste i tilbakemeldingen fra Fylkesmannen var avstanden til nabotomtene, mer spesifikt at det ikke er vurdert i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Mastene må plasseres i minimum 20 meters avstand ettersom det er 40 meter høye master. Hvis ikke det går, blir det en helt ny byggesak med søknad om dispensasjon. 12.juni ble kommunens prosjektleder sitert i Adressetidende på […]

Uncategorized 0

Moderne hjemmetjenester – bedre hjemmetjenester

Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende, og målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell. Det høres jo veldig fint ut. Men kan det bety i praksis? Og hvordan benytter vi oss av den såkalte velferdsteknologien i kommunen vår? Velferdsteknologi er en «fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren». Men helt konkret hva har det av betydning for hver enkelt av oss? Et konkret eksempel er trygghetsalarmer. I Grimstad kommune er det omlag 400 personer som har trygghetsalarm. […]

Uncategorized 0

Trafikksikkerhet i fokus

Da er enda en møtedag i Teknisk Utvalg unnagjort og mange gode vedtak fattet. Ekstra gildt var det at utvalget var samstemte i tilbakemeldingene i en viktig sak som reguleringsprosessen i Fevikkilen for Blom Bakkes område som skal transformeres fra næring til bolig. Hovedpoenget her er at utvalget synes planen inneholder mye positivt, men at der er noen justeringer som bør foretas, bla økt tilrettelegging for allmennhetens tilgang til området som kalles Verven og som er en gammel badeplass, vurdere en reduksjon på høydene på i alle fall deler av den planlagte bebyggelsen, samt at det er ønskelig å se på mulighetene for å regulere et større område da det er kommet tydelige signaler på at det kan være aktuelt […]

Uncategorized 0

En helg til inspirasjon

En lokalpolitikers hverdag er spennende og variert, og noen ganger krydres den med litt ekstra spennende innhold. Denne helgen har jeg hatt gleden av å delta på Høyres Kommunalkonferanse 2018 i Stavanger. En helg fylt av inspirasjon, læring og erfaringsutveksling sammen med 700 politiske kolleger fra kommuner og fylker fra hele landet. Det er fantastisk lærerikt å få tilbringe en […]

Uncategorized 0

Næringsliv – byutvikling og statlig vinmonopol

Vi kunne for noen dager siden lese i lokalavisene om hvordan kommunen scoret i Kommune-NM – NHOs årlige rangering av kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft. Grimstad kommer godt ut og klatrer 10 plasser fra i fjor til en respektabel 36. plass av i alt 422 kommuner. Og vi ender på den 4. beste plasseringen på Agder. I kategorien næringsliv scorer vi best på Agder – og det er jo noe å glede seg over! Og en del av næringslivet vårt holder til i sentrumsområdene og driver med handel. Små og store butikker med energiske og kreative drivere som er med på å skape tilbud og aktivitet for oss som bor her. Både på Oddensenteret, i sentrumskjernen og i områdene […]

Uncategorized 0

Budsjettrealisme?

I oktober 2016 var vår nye rådmann på plass. Hun ble kastet rett ut i budsjettprosessen og påbegynt opprydding i den såkalte innkjøpssaken. I et intervju i Grimstad Adressetidende den 8.oktober fikk vi et innblikk i rådmannens tanker for utførelsen av jobben hun er satt til å gjøre. Rådmannen sa den gang at vi må tilpasse drift til de økonomiske forutsetningene vi har. En utsagn kommunale ledere har sagt mange ganger før henne. Videre sa hun at «…vi må jobbe smartere eller gjøre mindre av noe for å få plass til å gjøre andre ting. Og det er mitt ansvar å legge fram et budsjett som skal gå i balanse og påse at det gjør det.» Vi som har drevet […]

Uncategorized 0

En god dag på «jobben»

Etter en lang og deilig sommerferie og noen uker med intense debatter i form av leserinnlegg, ordveksling i sosiale medier og nokså krevende orkantilstand i kjølvannet av de sakene vi fremdeles forsøker å rydde opp i – innkjøpssak, skolesak, styringsgruppe og åpenhetskultur – så var det i dag godt å få gjøre noe konstruktivt politisk arbeid. Dagen ble tilbrakt i møte […]

Uncategorized 0

Lykke til med første skoledag!

I dag møter hundrevis av forventningsfulle barn og ungdom i Grimstad kommune opp til første skoledag. Og alle er spente på hva dagene og årene skal fylles med. Høyre ønsker at barna skal møte en inkluderende skole med et godt læringsmiljø, hvor elevene opplever mestring og læring. Fra 1.august 2018 innføres det nye regler som skal gi barna våre det beste utgangspunktet for å mestre skolen, hverdagen og senere arbeidslivet. I tillegg får vi nye regler som sikrer flere lærere i skolen, og det innføres plikt til samarbeid mellom skole og barnehage for å sikre en god overgang ved skolestart, og det mange lærere som får etter- og videreutdanning. ✅   Skolene har plikt til å gi intensiv opplæring til elever på […]

Uncategorized 1

Besinnelse

Ordføreren maner til besinnelse – han ønsker dermed at vi skal ta til fornuft, roe oss ned – tenke oss om. Å besinne seg er å beherske seg og samle tankene slik at man følger fornuft mer enn følelser; overveie og vurdere hvordan man skal handle i en situasjon. Når det gjelder situasjoner som den vi opplever i den såkalte «skolesaken» er det imidlertid svært vanskelig å unngå at følelser blir involvert. Jeg er enig med Ordføreren i at det er viktig å tenke seg om – som i enhver sak og situasjon vi står oppi – og det er viktig å være saklig og foreta fornuftige beslutninger. Men er det overhodet ingen fornuft i at det har være en […]

Uncategorized 1

Tid for å brette opp ermene og se fremover!

«Kommunestyret må ta styringen tilbake. Nok er nok» skriver fem sentrale medlemmer av arbeiderpartiet i leserinnlegg i dagens lokalaviser og slår samtidig fast at «lukkede prosesser tyder ikke på god ledelse». Jeg kunne ikke si meg mer enig og det er gledelig at flere sentrale politikere nå tar til orde for at de ser behovet for en snarlig endring i ukulturen som har fått festet seg med blant annet møter uten formell innkalling, saksliste og protokoll. Jeg synes dette lover godt for endring. Arbeiderpartiet er en del av posisjonen i kommunen og dermed synes det som om et bredt lag av kommunestyrerepresentanter nå tar ansvar for å sette på dagsorden at en opprydding er nødvendig. En ting som slår meg […]

Uncategorized 1

Traff jeg virkelig spikeren på hodet…?

Ja, det ser ut til at jeg traff spikeren på hodet i gårsdagens innlegg og satt fart på en viktig retningsendring i organiseringen av enkelte prosesser i Grimstad Kommune. Innlegget mitt resulterte i en lengre reportasje i Agderposten (http://www.agderposten.no/nyheter/hardt-ut-i-egen-blogg-er-formannskapet-blitt-en-gutteklubben-grei-1.2463725) med påfølgende oppfølgingsartikkel (http://www.agderposten.no/nyheter/full-forvirring-om-dato-for-omstridt-avgjorelse-1.2463992) hvor Ordføreren ser ut til å både beklage manglende protokollføring og love bot og bedring. Personlig er jeg svært tilfreds med at det ser ut til at mitt enkle blogginnlegg (det første noen gang publisert …) medfører at det for alvor tas tak i denne alvorlige situasjonen. Og det gleder meg at jeg har mottatt massiv støtte i form av positive tilbakemeldinger fra både politiske kolleger i kommunestyret og en rekke andre engasjerte personer. Med bakgrunn i […]

Uncategorized 1

På tide å si ifra…

I ett ekstraordinært formannskapsmøte i en pause under kommunestyremøte 7.mai, hvor agendaen var at formannskapet skulle drøfte et tilbud om kjøp av en kommunal tomt, ble det avslutningsvis besluttet på stående fot – og uten informasjon på forhånd og mulighet for drøfting i de ulike partigruppene –å opprette en såkalt «styringsgruppe». Styringsgruppens formål synes å være å støtte rådmannen i […]

Uncategorized 0

Likestilling i politikk og administrasjon

Forskning viser at «politikk er en mannegreie», sa Terje Stalleland i kommunestyremøtet i desember 2014, og refererte til oppslag i Aftenposten 26.juli 2013 som igjen viste til en NTNU-undersøkelse. Det skapte en enorm debatt i kommunestyret den gangen, og på slutten av møtet ble det vedtatt at «Kommunestyret oppfordrer partiene til å legge til rette for at flere kvinner blir valgt inn i kommunestyret og at ledervervene blir jevnere fordelt mellom kvinner og menn». Ordfører Antonsen fikk dengang også flertall for et tilleggsforslag om «at valgkomiteen jobber frem et forslag til mandat og profil for, samt sammensetning av et ad hoc-utvalg, som skal se vilkår for politisk deltakelse i Grimstad kommune». Siden den gang har det vært valg i 2015, […]

Uncategorized 0

Optimisme – er det mulig?

Optimisten hevder at vi lever i den beste av alle verdener. Pessimisten frykter at det er sant. James Branch Cabell Jeg har alltid prøvd å betrakte verden fra sin beste siden, se lyst på livet og seile gjennom dagene med livsbegjær og positive holdninger for fremtiden. Ja – jeg er en optimist! Men hva betyr det egentlig å være optimistisk? […]